Evropské tendry, středa 18/10

Přesun soukromých financí směrem k investicím šetrným k životnímu prostředí. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro oblast klimatu. Popis: Studie posoudí výši veřejných financí, kterých by bylo zapotřebí k přesunu financí směrem k investicím šetrným k životnímu prostředí, přičemž posoudí 2 období, a to „do roku 2020“ a poté rovněž „2020–2030“, při zohlednění účinků různých rámcových a politických podmínek. Studie musí: i) stanovit klíčové faktory v rámci propracovaného regulačního rámce, které mohou fungovat jako správné stimuly pro zapojení soukromého sektoru bez zatížení veřejných zdrojů; ii) popsat finanční nástroje, které budou moci nejlépe působit na soukromé zdroje; iii) z pohledu institucionálních investorů analyzovat stávající seznam finančních nástrojů, zdůraznit klady a zápory nástrojů a navrhnout konkrétní vylepšení nástrojů potřebných k přilákání dalších institucionálních investorů; iv) zformulovat pokyny ohledně doporučené role veřejného sektoru, vlád a veřejných bank jakožto katalyzátorů investic soukromého sektoru v oblasti změny klimatu; a v) prozkoumat úlohu, kterou může hrát případně rozpočet EU v rámci mobilizace investic do nízkouhlíkového hospodářství. Kontrakt na 10 měsíců. Budget €260.000. Deadline 28/10.

Analýza možností většího zapojení malých a středních podniků do „Evropské obranné technologické a průmyslové základny“. Zadavatel: Evropská obranná agentura, Brusel. Kontrakt na 6 měsíců. Budget €100.000. Deadline 18/10.

Služby podpory pro organizování ocenění nejlepších evropských internetových podnikatelů roku – „Europioneers“ 2014 a 2015. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie.  Popis: Akce je zaměřena na nominování internetových podnikatelů z různých zemí v Evropské unii. Udělení ocenění více zviditelní internetové podnikatele, kteří již vytvořili úspěšné začínající podniky. Přidanou hodnotou tohoto ocenění nejlepšího evropského podnikatele roku je ocenit a oslavit jejich výkony a umožnit výměnu zkušeností v oblasti navazování kontaktů a úspěchu na úrovni EU. Hlavních cílem je ocenit pozitivní dopad na zaměstnanost, růst a globální konkurenceschopnost pro Evropu. Kontrakt na 24 měsíců. Budget €120.000.Deadline 18/10.

Technické služby spočívající ve vysílání a příjmu obrazových a zvukových signálů. Zadavatel: Evropský parlament, Generální ředitelství pro komunikaci. Tato zakázka se týká realizace 4 spojení (3 odchozích a 1 příchozího) a volitelného připojení k ethernetové síti mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí v Bruselu (položka č. 1) a realizace 4 spojení (3 odchozích a 1 příchozího) mezi Evropským parlamentem a budovou „Résidence Palace“ v Bruselu (položka č. 2). Kontrakt na 1 rok s možností prodloužení na 4. Budget nespecifikován. Deadline 31/10.