Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, pondělí 20/5

Tendr na uniformy pro zaměstnance bezpečnostní ostrahy, který vyhlásil Europol, bude o dva týdny delší. Uzávěrka byla přesunuta ze 14. na 26. června. Europol nakupuje bundy, kalhoty, košile, boty a příslušenství pro svůj „bezpečnostní“ tým. Rozpočet na 4 roky je 120.000 euro.

Trh se sójou v EU: sběr dat a jejich analýza. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko – JRC, Institut pro perspektivní technologické studie, Sevilla. Cílem výzvy je sběr dat, která by poskytla jasnější představu o minulých událostech a současné situaci na trzích se sójou –  hlavní geneticky nemodifikovanou plodinou se zachovanou identitou obchodovanou v EU. Tato data a informace sebrané prostřednictvím této zakázky umožní JRC porozumět fungování a řízení těchto důležitých trhů a dále vybudovat prediktivní nástroje pro předpovědi jejich budoucích trendů. Budget 100.000 euro. Smlouva na 6 měsíců. Deadline 27/6.

Výzvu k vyjádření zájmu o zakázky na dodávky, instalace, stavební práce, údržbu, bezpečnostní služby a projekci systémů vyhlašuje Generální ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost Evropské komise. Cílem této výzvy k vyjádření zájmu je vytvořit užší výběrový seznam uchazečů (který bude platný po dobu tří let od vyhlášení). * Dílčí seznam A: dodávka, instalace, demontáž, propojení, konfigurace, údržba: elektronických systémů/zařízení/softwaru pro kontrolu přístupu; systémů/vybavení/software pro detekci a spuštění poplachu v případě narušení, násilného vstupu a agrese; systémů/zařízení/software pro obrazový záznam a monitorování; systémů/zařízení pro předávání údajů bezpečnostních, poplachových a obrazových systémů; systémů/zařízení pro detekci kovu; systémů/vybavení pro kontrolu podezřelých balíků, dopisů a zavazadel; systémů/zařízení/software pro správu elektronických klíčů; mechanických systémů/zařízení pro kontrolu přístupu; systémů/zařízení bezpečnostního osvětlení; systémů/zařízení a materiálů osobní a kolektivní ochrany; vysokofrekvenčních detekčních a komunikačních systémů/vybavení. * Dílčí seznam B: dodávka: vybavení a spotřebních materiálů pro výrobu vizitek; projekty na zlepšení bezpečnosti; služeb technické podpory a podpory IT v případě instalace a provozu systému zabezpečení; služeb projektového řízení pro zabezpečení zařízení; služeb prověrky fyzických podmínek zabezpečení zařízení; služeb likvidace dokumentů.

Nákup vybavení požární ochrany a protipožárního vybavení, nouzového vybavení a nástrojů pro bezpečnostní pracovníky a pracovníky ostrahy. Zadavatel: Evropský parlament, Generální ředitelství pro předsednictvo. Položka č. 1: vybavení požární ochrany: univerzální klíč, hasičský univerzální klíč, kloubový T-klíč, klíč k požárnímu hydrantu, požární a hasící deky ve skříni umístěné na zdi, červená nouzová schránka na klíče, přenosný generátor kouře, kapalina pro generátor kouře, sprej pro zjištění úniků plynu, ohebné spojovací hadice (s konektory STORZ a DSP), sploštitelné požární hadice, tryska s proměnným průtokem, požární vědro s kulatým dnem, elektrická sada první pomoci, soubor hadic k použití ve výškách, megafon, ochranná zástěna. Položka č. 2: osobní ochrana: rukavice (vyrobené z neoprenu pro chemickou ochranu, zdravotní, hasičské, taktické kevlarové rukavice), helma s audio vybavením, ochranná maska přes obličej, protipožární opasek, osobní ochranná sluchátka, bezpečnostní brýle, masky (pro dýchání z úst do úst, polomaska s filtrem), bundy s vysokou viditelností s přizpůsobenými označeními. Položka č. 3: měřící přístroje: indikátor hořlavých plynů a příslušenství, termální kamera a příslušenství, přenosný dálkoměr s pouzdrem, přenosný anemometr, detektor kovů. Položka č. 4: logistika – značení: dopravní kužel s chemickým světlem, role výstražné pásky, sklápěcí popruhová opěra, samolepící izolační páska, volně stojící výstražné značky signalizující nebezpečí/zákaz/povinnost, pomezní tyč, výstražný řetěz se sponou. Položka č. 5: nástroje: vysavač pro protipožární účely, nožní čerpadlo, světelná halogenová rampa, přenosný turbo ventilátor, vysunovací kontejner pro uchovávání a převoz vody, kontejnery pro skener zavazadel, vozík pro přepravu vybavení, plomby s označením (polypropylenové nebo nylonové a samolepící), víceúčelový nástroj, nástrojová skříň, navíjecí prodlužovací kabel, generátorová sada, kanystry, dynamo svítilna, vozové plachty, skládací žebřík z anodicky oxidovaného hliníku, magnetické stopky, přísavné držáky, batoh, štípací kleště, smeták, stíradlo na podlahu, rýč, univerzální nabíječka/vybíječ, baterie a dobíjecí baterie, páčidlo. Položka č. 6: uskladnění – životní prostředí: kompletní souprava pro úniky uhlovodíků, pytel s látkami pohlcujícími oleje a uhlovodíky. Deadline 12/7.

Volební večer 2014 – projekce složení Evropského parlamentu během volebního večera roku 2014, předvolební a povolební průzkumy mínění, vytvoření, hosting a aktualizace vícejazyčné webové stránky pro vysílání výsledků. Zadavatel: Evropský parlament, Generální ředitelství pro komunikaci. Předmět zakázky se skládá z 3 částí: 1) volební večer: národní výsledky evropských voleb musí být zaznamenány a sečteny, aby bylo možné v průběhu volebního večera zobrazovat jak se výsledky promítají do složení křesel Evropského parlamentu; 2) průzkumy veřejného mínění: tato zakázka zahrnuje organizaci 2 druhů průzkumů (předvolební a povolební průzkum) u široké veřejnosti, a to ve 28 členských státech Evropské unie; 3) webová stránka: výsledky evropských voleb musí být zveřejněny v průběhu volebního večera. Tato zakázka má za cíl vytvoření, hosting a aktualizaci vícejazyčné webové stránky (ve 24 jazycích) týkající se výsledků voleb. Za účelem zpřístupnění výsledků voleb co nejvyššímu počtu lidí budou tyto výsledky vysílány na vícejazyčné webové stránce, jež musí být přístupná všem tradičním (internetovým) a mobilním (chytré telefony a tablety) čtecím zařízením a bude vytvořena a provozována poskytovatelem služeb. Tato stránka zobrazující volební výsledky bude denně aktualizována v závislosti na konečných výsledcích, které členské státy sdělí, a to do prvního zasedání i po něm. Předpokládaný budget 2.500.000 euro. Deadline 1/7.

Dodávka a instalace závěsů, záclon a žaluzií v interiéru různých budov Rady Evropské unie. Zadavatel: Generální sekretariát Rady Evropské unie. Půjde o dodání a instalaci různých závěsů, záclon a žaluzií v interiéru různých budov obývaných Radou Evropské unie. Sekretariát nejprve uzavře 2letou smlouvu, která může být obnovena až o 2 období v délce trvání 1 roku. Dodávky se týkají 4 budov pro účely kancelářského užívání a jeslí Rady, všechny v Bruselu, jakož i skladu v lokalitě Overijse. Přibližně 80 % dodávek se bude týkat budovy Justus Lipsius. Druhy dodávek budou: 1) převážně bílé závěsy na pokrytí přibližně 11 500 m2 okenní plochy, 2) benátské žaluzie na 400 m2 okenní plochy, rolety na 200 m2 okenní plochy, lamelové žaluzie na 100 m2 okenní či jiné plochy, 3) v menším rozsahu speciální látkové závěsy (pro ošetřovnu, projekční místnost) na plochu o velikosti přibližně 300 m2. Deadline 17/6.

Čištění a údržba počítačového zařízení v datových centrech a počítačových místnostech Generálního sekretariátu Rady Evropské unie. Zadavatel: Generální sekretariát Rady Evropské unie. Tato omezená výzva k účasti v nabídkovém řízení se týká poskytování specifických služeb čištění a údržby počítačového zařízení v datových centrech a počítačových a telekomunikačních místnostech Generálního sekretariátu Rady Evropské unie. Je zaměřena na společnosti specializující se na čištění a dekontaminaci počítačového zařízení (serverů atd.) pomocí materiálů, které byly vyvinuty konkrétně pro tento druh služeb. Předmětné služby musí být poskytnuty v souladu s normou ISO-14644-1 (třída č. 8). Předmětné budovy se nacházejí v Bruselu (Evropská čtvrť). Jako obecné pravidlo platí, že místnosti, které mají celkovou plochu přibližně 700 m2, budou čištěny dvakrát ročně. Po výzvě k účasti v nabídkovém řízení uzavře generální sekretariát vícestrannou rámcovou smlouvu (následnou rámcovou smlouvu) s nejvýše 3 poskytovateli služeb. Smlouva nejprve poběží po dobu 1 roku a bude možnost ji obnovit na 3 další období v trvání 1 roku. Uzávěrka: 17/6.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe