Evropské tendry, pátek 9/8

Výroba audiovizuálních a elektronických publikací. Zadavatel: Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk. Zakázka je rozdělena na dvě samostatné části (tzn. můžete se hlásit jen o jednu, druhou nebo obě): 1)Výroba elektronických publikací na základě internetu a přenosných technologií  a 2) Audiovizuální produkce a související služby. Specifikace: č1) Zhotovitel pomůže Úřadu pro publikace s veškerými úkoly souvisejícími s analýzou, vymezením, plánováním, přípravou, produkcí, zveřejňováním a údržbou elektronických publikací založených na internetu a přenosných technologiích, které budou zveřejněny v jakýchkoli elektronických médiích (CD, USB, internetové stránky, tablety, chytré telefony atd.) a č2) Zhotovitel pomůže Úřadu pro publikace s veškerými technickými úkoly souvisejícími s plánováním, přípravou a výrobou audiovizuálního materiálu (videoklipy a audio soubory). Uzavřena bude rámcová smlouva s maximálně třemi uchazeči, na 48 měsíců. Budget pro č.1 €5.000.000, pro č.2 €2.000.000. Deadline 25/9.

Rozvoj platformy pro správu znalostí a informací. Zadavatel: Evropský inovační a technologický institut, Budapešť. Zakázka je rozdělena na tři na sobě nezávislé části. 1) Analýza v oblasti řízení podnikání a znalostí (cílem je poskytnout služby za účelem nashromáždění a analýzy požadavků organizace, pokud jde o správu znalostí a rozvoj podnikání, s cílem zpracovat referenční podmínky pro rozvoj nových služeb a zavedení prostředku, který bude fungovat jako rozhraní mezi obchodními uživateli a vývojovým týmem). 2) Služby vývoje (cíle: podpora zadavatele prostřednictvím rozvoje vysoce kvalitního softwaru, udržování vysoké úrovně dostupnosti a účinnosti služeb IT) a 3) Audit bezpečnosti IT (cíl: vyhodnotit bezpečnost infrastruktury IT na EIT. Budoucí poskytovatel služeb rovněž poskytne poradenství a zpracuje dokumentaci týkající se certifikace EIT v souladu s osvědčením UNI/ISO 27001). Rámcová smlouva s max. třemi zájemci na 48 měsíců. Budget nespecifikován. Deadline k odevzdání nabídek: 30/9.