Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, pátek 9/8

Výroba audiovizuálních a elektronických publikací. Zadavatel: Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk. Zakázka je rozdělena na dvě samostatné části (tzn. můžete se hlásit jen o jednu, druhou nebo obě): 1)Výroba elektronických publikací na základě internetu a přenosných technologií  a 2) Audiovizuální produkce a související služby. Specifikace: č1) Zhotovitel pomůže Úřadu pro publikace s veškerými úkoly souvisejícími s analýzou, vymezením, plánováním, přípravou, produkcí, zveřejňováním a údržbou elektronických publikací založených na internetu a přenosných technologiích, které budou zveřejněny v jakýchkoli elektronických médiích (CD, USB, internetové stránky, tablety, chytré telefony atd.) a č2) Zhotovitel pomůže Úřadu pro publikace s veškerými technickými úkoly souvisejícími s plánováním, přípravou a výrobou audiovizuálního materiálu (videoklipy a audio soubory). Uzavřena bude rámcová smlouva s maximálně třemi uchazeči, na 48 měsíců. Budget pro č.1 €5.000.000, pro č.2 €2.000.000. Deadline 25/9.

Rozvoj platformy pro správu znalostí a informací. Zadavatel: Evropský inovační a technologický institut, Budapešť. Zakázka je rozdělena na tři na sobě nezávislé části. 1) Analýza v oblasti řízení podnikání a znalostí (cílem je poskytnout služby za účelem nashromáždění a analýzy požadavků organizace, pokud jde o správu znalostí a rozvoj podnikání, s cílem zpracovat referenční podmínky pro rozvoj nových služeb a zavedení prostředku, který bude fungovat jako rozhraní mezi obchodními uživateli a vývojovým týmem). 2) Služby vývoje (cíle: podpora zadavatele prostřednictvím rozvoje vysoce kvalitního softwaru, udržování vysoké úrovně dostupnosti a účinnosti služeb IT) a 3) Audit bezpečnosti IT (cíl: vyhodnotit bezpečnost infrastruktury IT na EIT. Budoucí poskytovatel služeb rovněž poskytne poradenství a zpracuje dokumentaci týkající se certifikace EIT v souladu s osvědčením UNI/ISO 27001). Rámcová smlouva s max. třemi zájemci na 48 měsíců. Budget nespecifikován. Deadline k odevzdání nabídek: 30/9.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe