Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské armády nakoupí fotovoltaické panely za 200 milionů euro

·

, , , ,

Tak to je opravdu velká věc! Tendr za 200 milionů euro není vyhlašován každý den. Evropská obranná agentura (EDA) dnes vypsala jménem svých sedmi členů (Česko, Kypr, Německo, Rakousko, Řecko, Rumunsko a Lucembursko) zakázku “Zelená energie pro evropské ozbrojené síly v rámci projektu „Go green“”. Do projektu spadá “analýza proveditelnosti, příprava, realizace, údržba a provoz fotovoltaických panelových zařízení na výrobu obnovitelné energie na vybraných pilotních stanovištích ozbrojených sil 7 přispívajících členských států projektu „Go green“. Každé pilotní stanoviště bude vybaveno fotovoltaickými panely na výrobu obnovitelné energie buď souběžně nebo sekvenčně po celou dobu trvání projektu a v souladu s harmonogramem projednaném během výběrového řízení na období až 20 let”. Práce skončí v červnu 2033. detaily zde photovoltaic army

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe