Evropská komise letos vypíše obří tendr na síťové a telekomunikační vybavení. Ve hře bude €305 milionů

Tendr: Akviziční kanál pro síťové a telekomunikační vybavení (NATACHA IV)

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Informatics, Brussels

Bude vyhlášeno pravděpodpobně v říjnu 2019

Kontrakt na 5 let

Budget: €305.000.000

Popis zakázky: Půjde o zřízení akvizičního kanálu pro dodávku síťového, telekomunikačního a videokonferenčního zařízení, jakož i zajištění související údržby a dalších souvisejících služeb. Hlavními místy plnění jsou prostory orgánů, institucí a agentur EU a prostory Společného výzkumného střediska. Příležitostně může docházet k realizacím na jakémkoli jiném místě v EU.

Dokumentace se teprve připravuje, ale v rámci přecházejícího projektu Natacha III Komise nakupovala toto:  

 Multiprotocol intelligent switches

 Multiprotocol routers  

 Broadband multiplexers

 TV distribution equipment (Terminals, antennas, receivers; signal correction and conversion, transmission of video and audio signals, audio system, software and data processing solutions)

 Accessories (optical cables, cords, labels etc.)

 Management tools and measurement equipment for the supplied equipment and services

 Modems (base band, HDSL and ADSL)

 Diagnostic and troubleshooting equipment

 Telephony equipment (handsets, PABX, cards, gateways, unified communication solutions)

 Professional audiovisual equipment and integrated solutions for videoconferencing

 Basic installation and upgrades, maintenance services

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.