Brussels connection

the best address for international procurement

Evropská komise letos vypíše obří tendr na síťové a telekomunikační vybavení. Ve hře bude €305 milionů

Tendr: Akviziční kanál pro síťové a telekomunikační vybavení (NATACHA IV)

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Informatics, Brussels

Bude vyhlášeno pravděpodpobně v říjnu 2019

Kontrakt na 5 let

Budget: €305.000.000

Popis zakázky: Půjde o zřízení akvizičního kanálu pro dodávku síťového, telekomunikačního a videokonferenčního zařízení, jakož i zajištění související údržby a dalších souvisejících služeb. Hlavními místy plnění jsou prostory orgánů, institucí a agentur EU a prostory Společného výzkumného střediska. Příležitostně může docházet k realizacím na jakémkoli jiném místě v EU.

Dokumentace se teprve připravuje, ale v rámci přecházejícího projektu Natacha III Komise nakupovala toto:  

 Multiprotocol intelligent switches

 Multiprotocol routers  

 Broadband multiplexers

 TV distribution equipment (Terminals, antennas, receivers; signal correction and conversion, transmission of video and audio signals, audio system, software and data processing solutions)

 Accessories (optical cables, cords, labels etc.)

 Management tools and measurement equipment for the supplied equipment and services

 Modems (base band, HDSL and ADSL)

 Diagnostic and troubleshooting equipment

 Telephony equipment (handsets, PABX, cards, gateways, unified communication solutions)

 Professional audiovisual equipment and integrated solutions for videoconferencing

 Basic installation and upgrades, maintenance services

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe