Europarlament potřebuje “nákupčího” digitálního reklamního prostoru

Tendr: Plánování a nákup digitálního reklamního prostoru pro Evropský parlament.

Zadavatel: Evropský parlament, Brusel

Rámcová smlouva na 4 roky / budget €50.000.000

Stručný popis: Účelem zakázky je mediální plánování, nákup reklamního prostoru, provedení mediálního plánu, výroba/úprava reklam, monitorování a hodnocení kampaní. Případně by mediální plán mohl být plně nebo částečně poskytnut Evropským parlamentem a zhotovitel bude zodpovědný za jeho provedení. Služby nákupu médií zahrnují také vyjednávání jménem Evropského parlamentu, předběžné rezervace a nákup mediálního prostoru.

Evropský parlament je aktivní na desíti platformách sociálních médií, včetně: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Flickr, YouTube, Snapchat, Spotify, Reddit, Pinterest, služby Direct Messaging.

Evropský parlament může potřebovat reklamu:

• na jedné nebo několika z výše uvedených platforem;

• v on-line médiích, zpravodajských portálech, na specializovaných internetových stránkách atd.;

• na národních platformách sociálních médií (např. Draugiem v Lotyšsku);

• v digitálních médiích, na platformách a internetových stránkách, které Parlament v době vypracovávání těchto technických specifikací nezná nebo nepoužívá.

Evropský parlament požaduje, aby byly tyto požadavky splněny v některých nebo všech úředních jazycích EU a v některých nebo všech členských státech EU, bývalých členských státech a na různých světových trzích.

Zakázka potenciálně pokrývá sedm následujících typů činností:

1) mediální plánování;

2) nákup médií;

3) výroba/úprava reklam;

4) správa mediálních prostor a samoobslužná služba;

5) monitorování;

6) hodnocení;

7) strategické/pokročilé plánování.

Deadline 14/7

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.