Brussels connection

the best address for international procurement

Europarlament potřebuje “nákupčího” digitálního reklamního prostoru

Tendr: Plánování a nákup digitálního reklamního prostoru pro Evropský parlament.

Zadavatel: Evropský parlament, Brusel

Rámcová smlouva na 4 roky / budget €50.000.000

Stručný popis: Účelem zakázky je mediální plánování, nákup reklamního prostoru, provedení mediálního plánu, výroba/úprava reklam, monitorování a hodnocení kampaní. Případně by mediální plán mohl být plně nebo částečně poskytnut Evropským parlamentem a zhotovitel bude zodpovědný za jeho provedení. Služby nákupu médií zahrnují také vyjednávání jménem Evropského parlamentu, předběžné rezervace a nákup mediálního prostoru.

Evropský parlament je aktivní na desíti platformách sociálních médií, včetně: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Flickr, YouTube, Snapchat, Spotify, Reddit, Pinterest, služby Direct Messaging.

Evropský parlament může potřebovat reklamu:

• na jedné nebo několika z výše uvedených platforem;

• v on-line médiích, zpravodajských portálech, na specializovaných internetových stránkách atd.;

• na národních platformách sociálních médií (např. Draugiem v Lotyšsku);

• v digitálních médiích, na platformách a internetových stránkách, které Parlament v době vypracovávání těchto technických specifikací nezná nebo nepoužívá.

Evropský parlament požaduje, aby byly tyto požadavky splněny v některých nebo všech úředních jazycích EU a v některých nebo všech členských státech EU, bývalých členských státech a na různých světových trzích.

Zakázka potenciálně pokrývá sedm následujících typů činností:

1) mediální plánování;

2) nákup médií;

3) výroba/úprava reklam;

4) správa mediálních prostor a samoobslužná služba;

5) monitorování;

6) hodnocení;

7) strategické/pokročilé plánování.

Deadline 14/7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe