Europarlament potřebuje AV vybavení a podporu pro své akce a konference

Tendr: Rámcová smlouva na audiovizuální vybavení a podpůrné služby pro konference a akce

Zadavatel: Evropský parlament, Brusel

Kontrakt na 4 roky / budget €104.000.000

Zakázka bude rozdělena na šest samostatných, na sobě nezávislých částí:

Lot 1 – Návrh a zpětná kontrola audiovizuálních, multimediálních, IT a/nebo konferenčních řešení. Položka zahrnuje následující služby:

• návrh a vývoj technických řešení v případě audiovizuálních, multimediálních, IT a/nebo konferenčních zařízení,

• vypracování technických výkresů (plánů), specifikací a dokumentace pro realizaci technických řešení,

• dohled a/nebo koordinace projektů týkajících se realizace technických řešení,

• řízení shody technických výkresů (plánů), specifikací a dokumentace technických řešení,

• organizace konkrétních školení,

• testování technických řešení po provedení stavebních prací nebo úkolů údržby,

• audit technických řešení s cílem ověřit jejich soulad s platnými předpisy a/nebo normami.

Lot 2 – Dodávka a instalace audiovizuálních, multimediálních, IT a/nebo konferenčních řešení. Položka zahrnuje následující služby:

• dodávka audiovizuálního, multimediálního, IT a/nebo konferenčního vybavení, dále softwaru, spotřebních materiálů, příslušenství a/nebo nástrojů, které jsou nezbytné pro realizaci technických řešení,

• služby požadované pro realizaci technických řešení v případě audiovizuálních, multimediálních, IT a/nebo konferenčních zařízení, včetně služeb týkajících se vývoje, aktualizace a podpory softwaru pro systém automatizace místností,

• poskytnutí prodloužené záruky na základní vybavení, což může zahrnovat výměnu na místě, roční kontrolu vybavení, provádění aktualizací atd.,

• oprava vadných zařízení (bez ohledu na to, zda jsou předmětem záruky, či nikoli) a řízení postupů spojených s autorizací vrácení zboží v úzké spolupráci se zaměstnanci EP a/nebo jiných poskytovatelů služeb,

• další prodej použitého vybavení Evropského parlamentu.

Lot 3 – Podpora a údržba audiovizuálních, multimediálních, IT a/nebo konferenčních řešení. Položka zahrnuje:

• služby týkající se podpory a údržby technických audiovizuálních, multimediálních, IT a/nebo konferenčních zařízení,

• služby týkající se návrhu, řízení a podpory audiovizuálních sítí na bázi IP Evropského parlamentu.

Lot 4 – Pronájem audiovizuálních, multimediálních, IT a/nebo konferenčních řešení. Položka zahrnuje tyto služby:

• pronájem audiovizuálních, multimediálních, IT nebo konferenčních řešení,

• služby technického řízení akcí.

Lot 5 – Poskytnutí služeb podpory pro jednání, akce a konference

Položka č. 5 této výzvy k podání nabídek zahrnuje následující služby:

• služby technické podpory pro jednání, akce a konference,

• služby organizační podpory pro jednání, akce a konference,

• další podpůrné služby pro jednání, akce a konference.

Lot 6 – Poskytování služeb podpory s cílem zajistit na jednáních vícejazyčnou účast na dálku a/nebo simultánní tlumočení na dálku. Položka zahrnuje následující služby:

• služby technické podpory s cílem umožnit na jednáních vícejazyčnou účast na dálku a/nebo simultánní tlumočení na dálku,

• služby koordinační podpory s cílem umožnit na jednáních vícejazyčnou účast na dálku a/nebo simultánní tlumočení na dálku,

• podpůrné služby „back office“ s cílem umožnit na jednáních vícejazyčnou účast na dálku a/nebo simultánní tlumočení na dálku.

Bude zahájeno: 1/4

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.