Brussels connection

the best address for international procurement

Europarlament potřebuje AV vybavení a podporu pro své akce a konference

Tendr: Rámcová smlouva na audiovizuální vybavení a podpůrné služby pro konference a akce

Zadavatel: Evropský parlament, Brusel

Kontrakt na 4 roky / budget €104.000.000

Zakázka bude rozdělena na šest samostatných, na sobě nezávislých částí:

Lot 1 – Návrh a zpětná kontrola audiovizuálních, multimediálních, IT a/nebo konferenčních řešení. Položka zahrnuje následující služby:

• návrh a vývoj technických řešení v případě audiovizuálních, multimediálních, IT a/nebo konferenčních zařízení,

• vypracování technických výkresů (plánů), specifikací a dokumentace pro realizaci technických řešení,

• dohled a/nebo koordinace projektů týkajících se realizace technických řešení,

• řízení shody technických výkresů (plánů), specifikací a dokumentace technických řešení,

• organizace konkrétních školení,

• testování technických řešení po provedení stavebních prací nebo úkolů údržby,

• audit technických řešení s cílem ověřit jejich soulad s platnými předpisy a/nebo normami.

Lot 2 – Dodávka a instalace audiovizuálních, multimediálních, IT a/nebo konferenčních řešení. Položka zahrnuje následující služby:

• dodávka audiovizuálního, multimediálního, IT a/nebo konferenčního vybavení, dále softwaru, spotřebních materiálů, příslušenství a/nebo nástrojů, které jsou nezbytné pro realizaci technických řešení,

• služby požadované pro realizaci technických řešení v případě audiovizuálních, multimediálních, IT a/nebo konferenčních zařízení, včetně služeb týkajících se vývoje, aktualizace a podpory softwaru pro systém automatizace místností,

• poskytnutí prodloužené záruky na základní vybavení, což může zahrnovat výměnu na místě, roční kontrolu vybavení, provádění aktualizací atd.,

• oprava vadných zařízení (bez ohledu na to, zda jsou předmětem záruky, či nikoli) a řízení postupů spojených s autorizací vrácení zboží v úzké spolupráci se zaměstnanci EP a/nebo jiných poskytovatelů služeb,

• další prodej použitého vybavení Evropského parlamentu.

Lot 3 – Podpora a údržba audiovizuálních, multimediálních, IT a/nebo konferenčních řešení. Položka zahrnuje:

• služby týkající se podpory a údržby technických audiovizuálních, multimediálních, IT a/nebo konferenčních zařízení,

• služby týkající se návrhu, řízení a podpory audiovizuálních sítí na bázi IP Evropského parlamentu.

Lot 4 – Pronájem audiovizuálních, multimediálních, IT a/nebo konferenčních řešení. Položka zahrnuje tyto služby:

• pronájem audiovizuálních, multimediálních, IT nebo konferenčních řešení,

• služby technického řízení akcí.

Lot 5 – Poskytnutí služeb podpory pro jednání, akce a konference

Položka č. 5 této výzvy k podání nabídek zahrnuje následující služby:

• služby technické podpory pro jednání, akce a konference,

• služby organizační podpory pro jednání, akce a konference,

• další podpůrné služby pro jednání, akce a konference.

Lot 6 – Poskytování služeb podpory s cílem zajistit na jednáních vícejazyčnou účast na dálku a/nebo simultánní tlumočení na dálku. Položka zahrnuje následující služby:

• služby technické podpory s cílem umožnit na jednáních vícejazyčnou účast na dálku a/nebo simultánní tlumočení na dálku,

• služby koordinační podpory s cílem umožnit na jednáních vícejazyčnou účast na dálku a/nebo simultánní tlumočení na dálku,

• podpůrné služby „back office“ s cílem umožnit na jednáních vícejazyčnou účast na dálku a/nebo simultánní tlumočení na dálku.

Bude zahájeno: 1/4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe