Brussels connection

the best address for international procurement

Europarlament Komisi nevěří. A raději prověřuje…

·

, , , ,

Evropský parlament dnes oznámil záměr nechat si důkladně prověřit Evropský systém orgánů finančního dohledu (tedy EU Banking Authority, EU Insurance and Occupational Pensions Authority a EU Securities and Markets Authority) a Evropskou radu pro systémová rizika ESRB. Zkoumat se bude např. 1) Proces zřizování těchto orgánů: — Jak vyzrálé jsou tyto orgány z hlediska svého zřizovacího procesu? Splňují časové harmonogramy pro obsazování pozic požadovanými pracovníky a zřizování jejich struktur? Jsou k dispozici nějaké statistické údaje, pokud jde o rozvoj a plánování náboru zaměstnanců? — Dokázaly najmout potřebné a kvalifikované odborníky (např. z řad vnitrostátních dozorců)? Má zeměpisná poloha dopad na takový nábor? — Ještě než byly evropské orgány dohledu plně zprovozněny, zvažují se pro ně nové úkoly. Bude jejich současné vybavení stačit na to, aby tyto nové úkoly převzaly? — Má kritika výběru členů poradenských panelů nějaký oprávněný základ? 2) Každodenní administrativní činnosti: — Ukázalo se výlučné využití anglického jazyka (i při konzultacích) jako výhoda? Měly by se evropské orgány dohledu přizpůsobit a začít pracovat ve 23 úředních jazycích? Zvýší to administrativní zátěž jednotlivých postupů anebo to povede k vyšší účasti a průhlednosti? — Byl použit nástroj delegování úkolů a povinností (článek 28)? Vedlo to ke snížení výskytu zdvojených činností či ke snížení administrativní zátěže finančních institucí? — Jaké zkušenosti přinesla spolupráce s kolegiem dozorců? Hraje v této souvislosti nějakou roli zeměpisná poloha? 3) Plnění úkolů: — Využívají evropské orgány dohledu všechna práva a kompetence, jimiž disponují? Mezi tato práva patří mj. vypracování technických norem, poskytování směrnic a doporučení ohledně uplatňování zákona EU, přijímání opatření za účelem řešení případů neuplatnění práva EU, žádosti o zahájení řízení proti vnitrostátním orgánům dohledu, rozhodování sporů, působení v roli kolegia dozorců. — Je pro analýzu a identifikaci systémových rizik zajištěn dostatek údajů a dostatečná členitost? Jak funguje výměna a sběr informací na různých úrovních v praxi? Dostávají evropské orgány dohledu všechny potřebné údaje k plnění svých úkolů? — Jak je zajištěno předávání informací mezi evropskými orgány dohledu, ESRB, vnitrostátními orgány a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami? — Byla mezi evropskými orgány dohledu a vnitrostátními dohlížiteli zřízena správně fungující síť? Jaké má nedostatky? — Funguje úzká spolupráce s ESRB tak, jak má? Jak funguje výměna informací v praxi? Existuje kontrolní postup pro varování, které vydává ESRB? 4) Nezávislost, průhlednost a odpovědnost: — Nakolik jsou evropské orgány dohledu v praxi nezávislé? — Je zajištěna odpovědnost a postačuje vymezení povinností v oblasti výkaznictví evropských orgánů dohledu?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe