EU hledá dodavatele digitálních výškových modelů budov pro vybraná města

Zakázka: Tvorba digitálních výškových modelů bloků budov (Městský atlas – Copernicus Hotspot Monitoring Services)

Zadavatel: Evropská agentura pro životní prostředí, Kodaň

Kontrakt na 14 měsíců / budget €1.200.000

Všechny služby budou poskytovány z vlastních prostor dodavatele, s výjimkou jednoho kick-off meetingu v Kodani.

Stručný popis: Cílem zakázky je tvorba digitálních výškových modelů budov pro vybraná města a centra měst pro referenční rok 2012, přičemž bude pokryta oblast v rozsahu 190 000 až 210 000 km2 (čímž bude rozšířen stávající soubor dat, který v současné době pokrývá plochu 25 656 km2) což bude pro každou oblast zájmu znamenat vytvoření:

— skutečných rastrových dat (10x10m) ve formátu GeoTIFF (ETRS89-LAEA),

— souboru XML s metadaty,

— dokumentu s popisem produktu a výsledky posuzování přesnosti,

— pixelové informační vrstvy obsahující informace o roku původu podkladových vstupních dat (družicových dat VHR nebo dalších vhodných zdrojů).

Deadline pro odeslání nabídky: 5/5