Brussels connection

the best address for international procurement

EU hledá dodavatele digitálních výškových modelů budov pro vybraná města

·

, , , ,

Zakázka: Tvorba digitálních výškových modelů bloků budov (Městský atlas – Copernicus Hotspot Monitoring Services)

Zadavatel: Evropská agentura pro životní prostředí, Kodaň

Kontrakt na 14 měsíců / budget €1.200.000

Všechny služby budou poskytovány z vlastních prostor dodavatele, s výjimkou jednoho kick-off meetingu v Kodani.

Stručný popis: Cílem zakázky je tvorba digitálních výškových modelů budov pro vybraná města a centra měst pro referenční rok 2012, přičemž bude pokryta oblast v rozsahu 190 000 až 210 000 km2 (čímž bude rozšířen stávající soubor dat, který v současné době pokrývá plochu 25 656 km2) což bude pro každou oblast zájmu znamenat vytvoření:

— skutečných rastrových dat (10x10m) ve formátu GeoTIFF (ETRS89-LAEA),

— souboru XML s metadaty,

— dokumentu s popisem produktu a výsledky posuzování přesnosti,

— pixelové informační vrstvy obsahující informace o roku původu podkladových vstupních dat (družicových dat VHR nebo dalších vhodných zdrojů).

Deadline pro odeslání nabídky: 5/5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe