Design a propagace: tři EU agentury hledají “pomocníky”

Tři agentury spadající do struktur EU vypsaly tendry na “posílení svých značek”: jde o grafický design (například výročních zpráv a newsletterů), návrh/výrobu komunikačních a propagačních materiálů, publikační sazbu… První z agentur sídlí ve Frankfurtu (EIOPA.europa.eu), druhá ve Varšavě (FRONTEX.europa.eu) a třetí ve Vídni (FRA.europa.eu). Více zde: http://bruselska-spojka.cz/bruselska_spojka/?p=2062, http://bruselska-spojka.cz/bruselska_spojka/?p=2019 a http://bruselska-spojka.cz/bruselska_spojka/?p=2070 nebo zde: horejsi.tomas@gmail.com.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.