Brussels connection

the best address for international procurement

Design a propagace: tři EU agentury hledají “pomocníky”

Tři agentury spadající do struktur EU vypsaly tendry na “posílení svých značek”: jde o grafický design (například výročních zpráv a newsletterů), návrh/výrobu komunikačních a propagačních materiálů, publikační sazbu… První z agentur sídlí ve Frankfurtu (EIOPA.europa.eu), druhá ve Varšavě (FRONTEX.europa.eu) a třetí ve Vídni (FRA.europa.eu). Více zde: https://bruselska-spojka.cz/bruselska_spojka/?p=2062, https://bruselska-spojka.cz/bruselska_spojka/?p=2019 a https://bruselska-spojka.cz/bruselska_spojka/?p=2070 nebo zde: horejsi.tomas@gmail.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe