Další velký komunikační tendr pro Evropskou komisi: tentokrát za 40 “mega”

DG Home Affairs Evropské komise hodlá s někým hodně šikovným uzavřít rámcovou čtyřletou smlouvu na informační a komunikační kampaně a také na organizaci “eventů” (obě části tendru jsou na sobě zcela nezávislé). Ve hře je 40 milionů euro. Detaily fc_home-2013-d1-01_11022013_final__published_en nebo horejsi.tomas@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.