Brussels connection

the best address for international procurement

Další velký komunikační tendr pro Evropskou komisi: tentokrát za 40 “mega”

DG Home Affairs Evropské komise hodlá s někým hodně šikovným uzavřít rámcovou čtyřletou smlouvu na informační a komunikační kampaně a také na organizaci “eventů” (obě části tendru jsou na sobě zcela nezávislé). Ve hře je 40 milionů euro. Detaily fc_home-2013-d1-01_11022013_final__published_en nebo horejsi.tomas@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe