Brussels connection

the best address for international procurement

Další Galileo zakázka přidělena (Galileo search and rescue ground segment)

Tendr na pozemní segment služby pomoci a záchrany systému Galileo (Galileo search and rescue ground segment) skončil. Zakázku od Evropské komise (resp. jejího Generálního ředitelství pro podniky a průmysl) získá firma Capgemini Technology Services z francouzského Toulouse. Nabídla cenu 8 999 752 rueo, ovšem s možnostní navýšení až na 10 245 370 euro (původní limit byl 10 mio). Skoro polovinu práce hodlá řešit s pomocí subdodavatelů (4 838 981 euro).  Předmětem zakázky je “poskytnutí technické inženýrské služby související s dokončením infrastruktury pozemního segmentu vyhledávací a záchranné služby”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe