Brussels connection

the best address for international procurement

Co nevědí Arméni o EU a na co by se nikdy nezeptali:)

Zvyšovat viditelnost Evropské unie u arménských politických činitelů a široké veřejnosti bude GOPA Cartemill SA z bruselské Rue de Trèves. Hodnota zakázky: 999 100 EUR. Konkurence veliká, přišlo celkem 23 nabídek.  Ze zadání: “Celkovým cílem projektu je podpořit komunikaci o rozvoji spolupráce EU a reformách v Arménii s cílem zlepšit obeznámenost s programy a politikami EU a zvýšit jejich viditelnost u arménských činitelů a široké veřejnosti. Zároveň má dojít ke zvýšení povědomí a konkrétně k prohloubení chápání Evropské unie, jejích institucí a hodnot mezi univerzitními a středoškolskými studenty v Arménii včetně pochopení hospodářských a sociálních důsledků vyšší integrace pro Arménii a Arménce.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe