Co nevědí Arméni o EU a na co by se nikdy nezeptali:)

Zvyšovat viditelnost Evropské unie u arménských politických činitelů a široké veřejnosti bude GOPA Cartemill SA z bruselské Rue de Trèves. Hodnota zakázky: 999 100 EUR. Konkurence veliká, přišlo celkem 23 nabídek.  Ze zadání: “Celkovým cílem projektu je podpořit komunikaci o rozvoji spolupráce EU a reformách v Arménii s cílem zlepšit obeznámenost s programy a politikami EU a zvýšit jejich viditelnost u arménských činitelů a široké veřejnosti. Zároveň má dojít ke zvýšení povědomí a konkrétně k prohloubení chápání Evropské unie, jejích institucí a hodnot mezi univerzitními a středoškolskými studenty v Arménii včetně pochopení hospodářských a sociálních důsledků vyšší integrace pro Arménii a Arménce.”