Brussels connection

the best address for international procurement

Cestovní ruch v EU: dá se na něm vydělat?

Cestovní  ruch bude ještě několik let sektor, který budou insituce Evropské unie významně politicky, legislativně i finančně podporovat. Tzn. vyhlašovat tendry a vyzývat k podání přihlášek o granty. Smím-li radit, zaměřil bych se hlavně na:

* propagaci průmyslového dědictví  Evropy

* agroturistiku

* zdravotní a zejména lázeňské turistiky

* „nákupní turistiku“

více přes horejsi.tomas@gmail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe