Body language pro děti euroúředníků

Někdy člověk úplně žasne. Evropská komise vyhlásila tendr na zajištění “výuky tělesného vyjadřování” (“body expression classes) pro děti od tři do šesti let, kteří chodí do evropských jeslí/školky v Lucembursku. Učit se tělesně vyjadřovat budou pět půldnů v týdnu. Hodnota kontraktu není specifikována, Komise ho chce uzavřít na 4 roky.

Sometimes one just marvels…  The European Commission just published call for “body expression classes for children aged from 3 to 6 who attend the crèche of the interinstitutional early childhood centre (ECC), Luxembourg. The classes for children at the crèche will be given on 5 half-days per week, during school periods. Budget unspecified, 4 years long contract.