Brussels connection

the best address for international procurement

Agentura pro inovativní léčiva EU hledá pořadatele akcí

Evropský Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking (Společný podnik pro provádění technologické iniciativy pro inovativní léčiva, sídlo: Brusel) vypisuje výběrové řízení na uzavření “rámcové smlouva týkající se organizace a řízení akcí”. Půjde o přípravu a organizaci všech akcí mimo prostory IMI, např. informačních dnů, konferencí, workshopů, informačních návštěv, veletrhů… Budget €1.500.000. Uzávěrka 21.6.

ps: Z Česka to jistě přímo dělat nepůjde, nicméně je možné spojit se s nějakou bruselskou firmou a nabídnout subdodávky… Říkám to jen kvůli tomu, že v “pořádání events” se tady točí poměrně velké peníze a je škoda, když si je stále rozdělují stejné firmy… Navíc, co je tak složitého na tom zřídit v Bruselu pobočku se 2-3 lidmi?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe