Agentura pro inovativní léčiva EU hledá pořadatele akcí

Evropský Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking (Společný podnik pro provádění technologické iniciativy pro inovativní léčiva, sídlo: Brusel) vypisuje výběrové řízení na uzavření “rámcové smlouva týkající se organizace a řízení akcí”. Půjde o přípravu a organizaci všech akcí mimo prostory IMI, např. informačních dnů, konferencí, workshopů, informačních návštěv, veletrhů… Budget €1.500.000. Uzávěrka 21.6.

ps: Z Česka to jistě přímo dělat nepůjde, nicméně je možné spojit se s nějakou bruselskou firmou a nabídnout subdodávky… Říkám to jen kvůli tomu, že v “pořádání events” se tady točí poměrně velké peníze a je škoda, když si je stále rozdělují stejné firmy… Navíc, co je tak složitého na tom zřídit v Bruselu pobočku se 2-3 lidmi?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.