Vývoj a údržba vyhrazené komunikační sítě pro Frontex

Zakázka: ICT produkty a služby pro “vyhrazenou” (restricted) komunikační síť

Zadavatel: FRONTEX – Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž, Varšava

Kontrakt na 4 roky / budget €20.000.000

Stručný popis – cílem rámcové smlouvy je údržba a podpora vyhrazené komunikační sítě „RCN“, jakož i její vývoj:

a) Vývoj RCN

• posílení a racionalizace infrastruktury RCN;

• rozšíření přístupnosti na místní uživatele a systémy;

• zlepšení aplikací RCN;

• vývoj nových služeb a aplikací RCN;

• propojení a integrace s externími systémy a aplikacemi členských států a agentury Frontex;

• rozvoj služeb obnovy po havárii;

• vývoj školicího prostředí Eurosur;

• podpora při stěhování agentury Frontex do nových prostor.

b) údržba a podpora

• každodenní provoz sítě Eurosur;

• údržba a podpora RCN, včetně údržby hardwaru;

• údržba a podpora aplikací RCN.

c) dodání souvisejících výrobků

• dodávka hardwaru IKT, souvisejících licencí a služeb.

Deadline pro nabídku 8/4