Brussels connection

the best address for international procurement

Vývoj a údržba vyhrazené komunikační sítě pro Frontex

Zakázka: ICT produkty a služby pro “vyhrazenou” (restricted) komunikační síť

Zadavatel: FRONTEX – Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž, Varšava

Kontrakt na 4 roky / budget €20.000.000

Stručný popis – cílem rámcové smlouvy je údržba a podpora vyhrazené komunikační sítě „RCN“, jakož i její vývoj:

a) Vývoj RCN

• posílení a racionalizace infrastruktury RCN;

• rozšíření přístupnosti na místní uživatele a systémy;

• zlepšení aplikací RCN;

• vývoj nových služeb a aplikací RCN;

• propojení a integrace s externími systémy a aplikacemi členských států a agentury Frontex;

• rozvoj služeb obnovy po havárii;

• vývoj školicího prostředí Eurosur;

• podpora při stěhování agentury Frontex do nových prostor.

b) údržba a podpora

• každodenní provoz sítě Eurosur;

• údržba a podpora RCN, včetně údržby hardwaru;

• údržba a podpora aplikací RCN.

c) dodání souvisejících výrobků

• dodávka hardwaru IKT, souvisejících licencí a služeb.

Deadline pro nabídku 8/4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe