Brussels connection

the best address for international procurement

Vývoj a údržba databází Agentury EU pro námořní bezpečnost z Lisabonu

·

, , ,

Tendr: Vývoj a údržba hlavních databází

Zadavatel: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA), Lisbon

Rámcová smlouva na 4 roky / budget €1.500.000

Popis zakázky: Výše uvedené služby budou realizovány pomocí žádostí o služby prostřednictvím dílčích zakázek po podpisu rámcové smlouvy a počátkem její účinnosti. Základním požadavkem pro všechny dílčí zakázky související s moduly 1, 2 a 3 je použití druhů smluv s fixními předměty plnění na dobu určitou. Základními požadavky pro všechny dílčí zakázky týkající se modulu 4 je použití smluv času a prostředků.

Deadline: 5/2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe