Vývoj a údržba databází Agentury EU pro námořní bezpečnost z Lisabonu

Tendr: Vývoj a údržba hlavních databází

Zadavatel: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA), Lisbon

Rámcová smlouva na 4 roky / budget €1.500.000

Popis zakázky: Výše uvedené služby budou realizovány pomocí žádostí o služby prostřednictvím dílčích zakázek po podpisu rámcové smlouvy a počátkem její účinnosti. Základním požadavkem pro všechny dílčí zakázky související s moduly 1, 2 a 3 je použití druhů smluv s fixními předměty plnění na dobu určitou. Základními požadavky pro všechny dílčí zakázky týkající se modulu 4 je použití smluv času a prostředků.

Deadline: 5/2

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.