Videa, animace, GIF a infografiky pro Agenturu EU pro životní prostředí

Tendr: Poskytování audiovizuálních, multimediálních a sociálních mediálních služeb a produktů

Zadavatel: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), Copenhagen

Kontrakt na 4 roky / budget €1.500.000

Stručný popis: Předmětem výzvy je poskytnout Evropské agentuře pro životní prostředí podporu v oblasti multimediálních a audiovizuálních služeb, včetně činností a produktů v oblasti sociálních médií. Komunikační cíle EEA zahrnují upřednostnění inovací a dopadu, tj. 1) inovace v našich komunikačních přístupech s cílem reagovat na požadavky zúčastněných stran a udržet krok se změnami ve způsobu přístupu a využívání informací; 2) za účelem maximalizace dopadu práce EEA-Eionet se snažíme zajistit, aby se naše znalosti dostaly ke správnému publiku ve správném čase a na správných platformách a abychom byli schopni rozšířit dosah na nové publikum. Mezi výrobky patří videa, animace, GIF, prezentace snímků, statické fotografie, infografiky a vývoj a vysílání podcastů, stejně jako mediální kampaně.

Deadline 30/10 – 14:00

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.