Brussels connection

the best address for international procurement

Úřad pro cenné papíry EU z Paříže požaduje “řízené síťové služby”

·

, , ,

Tendr: Řízené síťové služby

Zadavatel: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), Paris, Francie

Kontrakt na 60 měsíců / budget €4.500.000

Deadline 8/4

V říjnu 2019 bude ESMA v nových prostorách (5 rue Van Gogh, 75012 Paris, FRANCIE) požadovat zřízení místní sítě s bezdrátovým a pevným připojením k internetu, zabezpečení a související služby.

ESMA požaduje následující služby: LAN jako služba, WiFi jako služba, vzdálený přístup jako služba, VPN jako služba, přístup k internetu, služby připojení Cloud, Cloud Access Security Brokerage, Hosting a doplňkové služby.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe