Účetní dvůr EU hledá experta na MS Project Server

Tendr: Údržba a vývoj informačních systémů založených na nástroji MS Project Server

Zadavatel: Evropský účetní dvůr (EÚD), Luxembourg

Rámcová smlouva na 48 měsíců

Deadline pro podání nabídky: 20/2

Popis zakázky: Tato zakázka se vztahuje k následujícím službám s pevně stanovenou cenou:

(a) S1: údržba (včetně nápravné, vývojové a/nebo adaptivní údržby) a podpora aplikací nebo informačních systémů založených na nástroji MS Project Server Účetního dvora, uvedené v oddíle B.2 specifikací nabídkového řízení a označované jako „přímé úkoly“;

(b) S2: vývoj nových služeb a aplikací a začlenění těchto aplikací do ostatních informačních systémů Účetního dvora, označované jako „doplňkové úkoly“.

Podíl jednotlivých činností budou 2/3 na údržbu (S1) a 1/3 na progresivní vývoj (S2).

Plnění přímých úkolů započne k jednomu z následujících dat:

— v případě převzetí činností začne plnění přímých úkolů okamžitě po dokončení tohoto převzetí,

— nedojde-li k převzetí, začne plnění přímých úkolů 1. dne měsíce, který následuje po podpisu smlouvy poslední smluvní stranou.

EÚD bude vyžadovat plnění těchto doplňkových úkolů pouze v případě potřeby prostřednictvím sepsání dílčí smlouvy (EÚD nebude mít tuto povinnost, bude-li se jednat o plnění úkolů spojených s nákupem). Plnění doplňkových úkolů započne od data uvedeného v příslušné dílčí smlouvě.

Základní požadavky:

* uchazeči musí disponovat průměrným konkrétním ročním obratem vztahujícím se ke službám, kterých se týká tato výzva k podání nabídek (údržba/podpora a vývoj aplikací založených na nástroji Microsoft Project Server) ve výši alespoň €300.000 za poslední 3 finanční roky.

* zkušenost — doklad o maximálně 5 a minimálně 3 zakázkách nebo dokončených projektech (uchazeč musí prokázat, že v posledních 3 letech realizoval alespoň 3 projekty/zakázky pro nejméně 3 různé klienty) – společně by měly zahrnovat následující služby:

S1: údržba (včetně nápravné, vývojové a/nebo adaptivní údržby) a podpora aplikací nebo informačních systémů založených na nástroji MS Project Server;

S2: vývoj informačních systémů nebo aplikací založených na technologii MS Project Server v oblastech, jako je plánování a/nebo řízení projektu a/nebo přidělování zdrojů a/nebo rozhodování a/nebo podávání zpráv nebo obchodní zpravodajství, atd.