Brussels connection

the best address for international procurement

Tendr za 160 milionů od baronky Ashton

Tendr za 160 milionů euro odstartován. EEAS (Evropská služba vnější akce) dnes zahájila výběrové řízení na firmu (nebo konsorcium firem), která jí dokáže vybudovat bezpečnou celosvětovou komunikační síť. Bude třeba propojit až 200 evropských “ambasád” po celém světě s bruselskou centrálou a dalšími EU úřady. Doba kontraktu: 8 let.  Detaily zde EEAS WAN contract notice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe