Brussels connection

the best address for international procurement

EU tendr na vývoj internetových služeb s použitím WebDev a PHP & WebDev a WinDevMobile

Vývoj internetových služeb a Windows aplikací pro CPVO za použití programů WebDev a PHP (Zend Framework), WebDev a WinDevMobile. Zadavatel Odrůdový úřad Společenství – Community Plant Variety Office (Angers, Francie). Bude uzavřena rámcová smlouva na 4 roky. Budget €750.000. CPVO poptává “na zadání založený” vývoj a zřízení různých služeb dostupných prostřednictvím extranetové stránky CPVO a vývoj programu pro obslužné oddělení úřadu. Úspěšný uchazeč provede úkoly specifikace a vývoje webové a Windows aplikace. Různé vývoje, které byly uvedeny výše, budou provedeny za dohledu CPVO, který bude zároveň jmenovat odborníky ze seznamu možných profilů předložených úspěšným uchazečem. Deadline 19/7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe