EU tendr na vývoj internetových služeb s použitím WebDev a PHP & WebDev a WinDevMobile

Vývoj internetových služeb a Windows aplikací pro CPVO za použití programů WebDev a PHP (Zend Framework), WebDev a WinDevMobile. Zadavatel Odrůdový úřad Společenství – Community Plant Variety Office (Angers, Francie). Bude uzavřena rámcová smlouva na 4 roky. Budget €750.000. CPVO poptává “na zadání založený” vývoj a zřízení různých služeb dostupných prostřednictvím extranetové stránky CPVO a vývoj programu pro obslužné oddělení úřadu. Úspěšný uchazeč provede úkoly specifikace a vývoje webové a Windows aplikace. Různé vývoje, které byly uvedeny výše, budou provedeny za dohledu CPVO, který bude zároveň jmenovat odborníky ze seznamu možných profilů předložených úspěšným uchazečem. Deadline 19/7.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.