Tendr EU na informační služby pro kandidátské země zahájen

Tendr na “poskytování on-line zpráv a informačních služeb pro vznikající trhy” právě odstartoval. Vyhlásila ho Evropská komise, resp. její Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti, oddělení D1 – Kandidátské a potenciální kandidátské země. Budget €368.000, doba trvání zakázky 12 měsíců, deadline k podání nabídek 31/5/2013. Zadání samo o sobě není až tak šílené, v technickém řešení hrají největší roli kvalita, frekvence a dostupnost zpravodajství, dále je kladen důraz na možnost vyhledávání etc… To se dá vyřešit, počítám. Problém asi bude v požadovaném geografickém pokrytí: chtějí minimálně tři čtvrtiny zemí z každé z následujících skupin:

* New Member States and Acceding countries from Central and Eastern Europe (Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia, Slovenia, Poland and Croatia)

* EU Candidate countries and Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina, Iceland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia, Kosovo, Turkey)

* Russia and the New Independent States (Russia, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Ukraine and Uzbekistan)

* Mediterranean and Gulf countries (Algeria, Morocco, Tunisia, Libya, Jordan, Israel, Palestine, Lebanon, Egypt, Sudan,

* Syria, Iran, Iraq, Gulf Cooperation Council and Yemen)

Celé zadání zde: ecfin_003_d_invitation_letter_en, ecfin_003_d_terms_of_reference_en.

* Other important emerging countries (Brazil, India, China, South Africa)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.