Brussels connection

the best address for international procurement

Tendr EU na informační služby pro kandidátské země zahájen

Tendr na “poskytování on-line zpráv a informačních služeb pro vznikající trhy” právě odstartoval. Vyhlásila ho Evropská komise, resp. její Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti, oddělení D1 – Kandidátské a potenciální kandidátské země. Budget €368.000, doba trvání zakázky 12 měsíců, deadline k podání nabídek 31/5/2013. Zadání samo o sobě není až tak šílené, v technickém řešení hrají největší roli kvalita, frekvence a dostupnost zpravodajství, dále je kladen důraz na možnost vyhledávání etc… To se dá vyřešit, počítám. Problém asi bude v požadovaném geografickém pokrytí: chtějí minimálně tři čtvrtiny zemí z každé z následujících skupin:

* New Member States and Acceding countries from Central and Eastern Europe (Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia, Slovenia, Poland and Croatia)

* EU Candidate countries and Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina, Iceland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia, Kosovo, Turkey)

* Russia and the New Independent States (Russia, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Ukraine and Uzbekistan)

* Mediterranean and Gulf countries (Algeria, Morocco, Tunisia, Libya, Jordan, Israel, Palestine, Lebanon, Egypt, Sudan,

* Syria, Iran, Iraq, Gulf Cooperation Council and Yemen)

Celé zadání zde: ecfin_003_d_invitation_letter_en, ecfin_003_d_terms_of_reference_en.

* Other important emerging countries (Brazil, India, China, South Africa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe