Škřivánek jede… teda vlastně letí:) Firma vyhrála další evropský tendr

Tendr na překlady do polštiny, který před časem vyhlásil Evropský parlament (společně i pro Evropský účetní dvůr, Výbor regionů a Evropský hospodářský a sociální výbor) vyhrála česká firma Skřivánek s.r.o. zadavatel uzavře celkem 5 čtyřletých rámcových smluv, Skřivánek je ale na prvním místě a dá se předpokládat, že dostane zhruba 70-90% všech vypisovaných zakázek. Další vybraní uchazeči, všichni z Polska: euroscript Polska, GTC AMG, Letterman Sp. z o.o. Agencja Tłumaczy Zawodowych, Agencja MAart). Celkem přišlo 19 nabídek. Budget €3.500.000. Skřivánek nabídl €10/normostranu, nejvyšší nabídka byla €20,15. Skřivánek je z hlediska úspěšnosti v EU tendrech jednou z nejlepších českých firem.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.