Brussels connection

the best address for international procurement

Škřivánek jede… teda vlastně letí:) Firma vyhrála další evropský tendr

·

, , ,

Tendr na překlady do polštiny, který před časem vyhlásil Evropský parlament (společně i pro Evropský účetní dvůr, Výbor regionů a Evropský hospodářský a sociální výbor) vyhrála česká firma Skřivánek s.r.o. zadavatel uzavře celkem 5 čtyřletých rámcových smluv, Skřivánek je ale na prvním místě a dá se předpokládat, že dostane zhruba 70-90% všech vypisovaných zakázek. Další vybraní uchazeči, všichni z Polska: euroscript Polska, GTC AMG, Letterman Sp. z o.o. Agencja Tłumaczy Zawodowych, Agencja MAart). Celkem přišlo 19 nabídek. Budget €3.500.000. Skřivánek nabídl €10/normostranu, nejvyšší nabídka byla €20,15. Skřivánek je z hlediska úspěšnosti v EU tendrech jednou z nejlepších českých firem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe