Brussels connection

the best address for international procurement

Rozjíždí se další velký tendr na pořádání akcí pro Evropskou komisi

·

, , ,

Tendr: Pořádání externích jednání a akcí

Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (DG EMPL)

Kontrakt na 4 roky / budget €60.000.000

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9137

Stručný popis: DG EMPL pořádá každoročně přibližně 220 setkání a malé konference s cílem podpořit interakci mezi hlavními aktéry, kteří mohou pomoci dosáhnout strategického cíle Evropské unie učinit z Evropy nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomiku. Tyto akce v průměru zahrnují deset až osmdesát účastníků. Ve výjimečných případech mohou některé akce zahrnovat až 500 účastníků.

Poptává externí poskytovatele služeb, kteří budou koordinovat úkoly související s organizováním a logistickým řízením jednání, workshopů a dalších akcí na jakémkoliv místě dle vymezení Evropskou komisí. To může zahrnovat přepravu a ubytování účastníků těchto akcí. Akce se budou konat převážně v Belgii, v jakékoliv zemi EU nebo v zemích ESVO.

Bezpečnostní opatření v reakci na vypuknutí pandemie COVID-19 a cíl Komise snížit uhlíkovou stopu vyvolaly potřebu alternativních metod provádění setkání, seminářů a workshopů. Virtuální konference, vzdálené schůzky a on-line platformy buď jako samostatné, nebo jako smíšená řešení budou pravděpodobně v budoucnu pokračovat.

Deadline : 30/09/2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe