Rozjíždí se další velký tendr na pořádání akcí pro Evropskou komisi

Tendr: Pořádání externích jednání a akcí

Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (DG EMPL)

Kontrakt na 4 roky / budget €60.000.000

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9137

Stručný popis: DG EMPL pořádá každoročně přibližně 220 setkání a malé konference s cílem podpořit interakci mezi hlavními aktéry, kteří mohou pomoci dosáhnout strategického cíle Evropské unie učinit z Evropy nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomiku. Tyto akce v průměru zahrnují deset až osmdesát účastníků. Ve výjimečných případech mohou některé akce zahrnovat až 500 účastníků.

Poptává externí poskytovatele služeb, kteří budou koordinovat úkoly související s organizováním a logistickým řízením jednání, workshopů a dalších akcí na jakémkoliv místě dle vymezení Evropskou komisí. To může zahrnovat přepravu a ubytování účastníků těchto akcí. Akce se budou konat převážně v Belgii, v jakékoliv zemi EU nebo v zemích ESVO.

Bezpečnostní opatření v reakci na vypuknutí pandemie COVID-19 a cíl Komise snížit uhlíkovou stopu vyvolaly potřebu alternativních metod provádění setkání, seminářů a workshopů. Virtuální konference, vzdálené schůzky a on-line platformy buď jako samostatné, nebo jako smíšená řešení budou pravděpodobně v budoucnu pokračovat.

Deadline : 30/09/2021

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.