Překlady dokumentů EU z češtiny do chorvatštiny zajistí Maďaři

Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (sídlí v Lucemburku) uzavře na základě výsledku výběrového řízení rámcovou smlouvu o překladu standardizovaných technických textů v oblasti průmyslového / duševního vlastnictví z češtiny do chorvatštiny s maďarskou firmou FORDuna Fordító Kft. Celkem přišlo 13 nabídek, nejnižší nabídková cena €17,60 za stranu a nejvyšší €34,75. Skřivánek tentokrát neuspěl.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.