Brussels connection

the best address for international procurement

Překlady dokumentů EU z češtiny do chorvatštiny zajistí Maďaři

·

, , ,

Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (sídlí v Lucemburku) uzavře na základě výsledku výběrového řízení rámcovou smlouvu o překladu standardizovaných technických textů v oblasti průmyslového / duševního vlastnictví z češtiny do chorvatštiny s maďarskou firmou FORDuna Fordító Kft. Celkem přišlo 13 nabídek, nejnižší nabídková cena €17,60 za stranu a nejvyšší €34,75. Skřivánek tentokrát neuspěl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe