Brussels connection

the best address for international procurement

“Pražská” EU agentura Galileo potřebuje vyvinout infrastrukturu svého servisního střediska

·

, , ,

Zakázka: Vývoj infrastruktury evropského servisního střediska GSA

Zadavatel: GSA – Agentura pro evropský Globální navidkační satelitní systém – GNSS (GSA), Praha

Termín: Tendr bude vyhlášen v druhé polovině září 2020

Typ smlouvy: Rámcový kontrakt na 4 roky

Budget: €15.000.000

Popis zakázky: Primárním posláním E-GSC je hrát úlohu jediného rozhraní mezi systémem Galileo a uživateli služeb Galileo, a to včetně:

— otevřené služby (OS),

— ověřování navigačních zpráv (NMA) pro OS,

— služby s vysokou přesností (HAS),

— vývoje služby pátrací a záchranná operace (SAR).

Za účelem plnění těchto povinností je E-GSC navrženo tak, aby poskytovalo následující služby:

— hosting na webovém portálu E-GSC, služby zákaznické podpory pro uživatele Galileo a středisko odborných znalostí,

— hosting na platformě pro šíření informací GNSS,

— hosting na elektronické knihovně GNSS,

— získávání údajů na vyžádání ze segmentu pozemních misí Galileo (GMS),

— provádění oprav s vysokou přesností (prostřednictvím pozemního serveru a signálu ve vesmíru (SiS)),

— získávání údajů od poskytovatele geodetických referenčních služeb (GRSP),

— získávání dat z generátoru údajů s vysokou přesností.

GSC se sestává z centrálního zařízení umístěné v Torrejón de Ardoz ve Španělsku a integruje údaje a produkty z další centrální infrastruktury GMS.

Orientační rozsah tohoto zadávacího řízení zahrnuje následující činnosti (služby a dodávky):

Návrh, vývoj, získání kvalifikace, spuštění a zajištění platnosti příští verze (verzí) infrastruktury E-GSC (vybavení a nástroje, hardwarové i softwarové) navazující na aktuálně provozovanou infrastrukturu E-GSC, po validaci musí vyvinutá infrastruktura E-GSC plně nahradit stávající provozovanou E-GSC. Tato (tyto) další verze infrastruktury E-GSC bude (budou) zahrnovat mimo jiné tyto činnosti:

— vylepšení a vývoj webového portálu,

— nové uživatelské aplikace pro chytrá zařízení,

— poskytování a/nebo podpora v souvislosti s novými službami:

i) komerční ověřovací služba (CAS),

ii) Časoměrné služby,

iii) podpora předpovědí týkajících se ionosféry,

iv) služba tísňového varování

v) zpráva na podporu integrity (ISM/ARAM),

vi) aktivace výstražného znamení SAR na dálku a vylepšená služba řízení výstražného znamení SAR.

— poskytování a/nebo podpora v souvislosti s rozvinutými službami:

i) otevřené služby (OS),

ii) ověřování navigačních zpráv pro otevřenou službu (OS-NMA),

iii) služby s vysokou přesností (HAS),

iv) datové služby pátrací a záchranná operace (SAR).

— vylepšení a vývoj zabezpečení GSC,

— upgrade a vývoj stávajících rozhraní, — implementace nových/požadovaných rozhraní podle technického popisu a potřeb programu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe