Brussels connection

the best address for international procurement

Podpora komunikace + organizace akcí pro Evropský institut pro technologie a inovace z Budapešti

Tendr: Provision of Communications and Event Organisation Services

Zadavatel: EIIT – European Institute of Innovation and Technology, Budapest

Kontrakt na 4 roky / budget €10.000.000

Deadline 10/5

Popis zakázky: Služby, které budou součástí této výzvy k podání nabídek, se mohou skládat z následujících aspektů komunikace a služeb organizování akcí:

• výzkum, analýza a návrh: výzkum, definice klíčových ukazatelů výkonnosti, vymezení a segmentace cílové skupiny (skupin), návrh komunikační strategie nebo plánu včetně zpráv, segmentace cílové skupiny, lokalizace a vhodná kombinace komunikačních kanálů, jakož i načasování v případě různých fází projektu;

• realizace, tvorba a šíření obsahu: výroba a přizpůsobení potřebného obsahu a materiálů, šíření informací a sledování výkonu různých činností a všech dalších souvisejících činností, které mohou být požadovány;

• monitorování a hodnocení: monitorování výsledků, včetně sledování ukazatelů pro sociální média a běžná média a sestavení všech článků, napojení na televizní/radiokomunikační spoty, analýza dopadu opatření, sledování dohodnutých klíčových ukazatelů výkonnosti a spolupráce s nezávislými hodnotiteli a všech dalších souvisejících činností, které mohou být požadovány;

• řízení: dohled nad celým projektem (projekty), spolupráce s EIT v průběhu celé zakázky, zajištění včasného a kvalitního poskytování, řízení všech zainteresovaných stran včetně účetnictví.

Vzhledem k tomu, že se potřeby EIT budou od projektu k projektu lišit, může být zhotovitel požádán, aby provedl všechny kroky v rámci projektu komunikace nebo akce nebo v rámci jejich výběru. Tato výzva k podání nabídek má za cíl nalézt zhotovitele, kteří budou schopni poskytnout podporu ve všech fázích projektů komunikace a akcí, od samostatných akcí po komplexní projekty komunikace a akcí.

Činnosti v rámci této rámcové smlouvy budou prováděny především v členských státech EU, ale mohou být prováděny i ve třetích zemích po celém světě. Mohou mít místní, regionální, celostátní, nadnárodní, evropský nebo globální rozměr, a proto je místní přizpůsobení velmi důležité. Komunikační činnosti by měly být plně přizpůsobeny a lokalizovány tak, aby splňovaly kontextové potřeby každého cílového publika. Cílové publikum (neúplný seznam) bude zahrnovat:

• konkrétní skupiny publika (např. příjemci ze Společenství EIT (studenti, inovátoři, podnikatelé, podniky), vysokoškolské vzdělávání, výzkumná střediska, odborníci, političtí činitelé a činitelé s rozhodovací pravomocí, veřejné správa, sdružení a sítě na úrovni EU, zainteresované strany atd.);

• informační multiplikátory (časopisy, úředníci tisku, bloggeři, influenceři atd.);

• širší publikum (definováno podle zeměpisných, socioekonomických nebo jiných relevantních kritérií).

Projekty v rámci této rámcové smlouvy se budou lišit svou složitostí a dobou trvání. Projekty budou využívat různého počtu komunikačních kanálů a kanálů pro akce. Komunikační kanál se v zásadě považuje za distribuční kanál pro komunikaci. Hlavní komunikační kanály jsou (neúplný seznam):

• on-line komunikační kanály, včetně médií, platforem, aplikací, sociálních sítí a blogů, včetně reklamy a propagace sociálních médií, internetových stránek, interaktivních nástrojů, elektronických publikací a dalších on-line zdrojů;

• vztahy s médii a vztahy s veřejností;

• akce (např. konference, webináře, digitální konference, cesty delegací, novinářské cesty a schůzky, festivaly, veletrhy a výstavy atd.);

• audio a audiovizuální média (rozhlas, podcasty, videa, TV, kina atd.);

• reklama a umístění médií (televize, rozhlas, tisk, ale také reklama mimo domov, jako jsou pouliční plakáty, billboardy na autobusech, reklama na letištích, venkovní obrazovky, kina atd.);

• fyzické dodávky (tištěné materiály (letáky, prospekty, brožury), dárkové předměty, propagační předměty, poštovní zásilky atd.);

• jakékoli jiné kanály, včetně nových distribučních kanálů (např. mobilní terminály) a techniky, které zhotovitel považuje za vhodné a schválené EIT v rámci dosahu určených cílových skupin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe