Podpora komunikace + organizace akcí pro Evropský institut pro technologie a inovace z Budapešti

Tendr: Provision of Communications and Event Organisation Services

Zadavatel: EIIT – European Institute of Innovation and Technology, Budapest

Kontrakt na 4 roky / budget €10.000.000

Deadline 10/5

Popis zakázky: Služby, které budou součástí této výzvy k podání nabídek, se mohou skládat z následujících aspektů komunikace a služeb organizování akcí:

• výzkum, analýza a návrh: výzkum, definice klíčových ukazatelů výkonnosti, vymezení a segmentace cílové skupiny (skupin), návrh komunikační strategie nebo plánu včetně zpráv, segmentace cílové skupiny, lokalizace a vhodná kombinace komunikačních kanálů, jakož i načasování v případě různých fází projektu;

• realizace, tvorba a šíření obsahu: výroba a přizpůsobení potřebného obsahu a materiálů, šíření informací a sledování výkonu různých činností a všech dalších souvisejících činností, které mohou být požadovány;

• monitorování a hodnocení: monitorování výsledků, včetně sledování ukazatelů pro sociální média a běžná média a sestavení všech článků, napojení na televizní/radiokomunikační spoty, analýza dopadu opatření, sledování dohodnutých klíčových ukazatelů výkonnosti a spolupráce s nezávislými hodnotiteli a všech dalších souvisejících činností, které mohou být požadovány;

• řízení: dohled nad celým projektem (projekty), spolupráce s EIT v průběhu celé zakázky, zajištění včasného a kvalitního poskytování, řízení všech zainteresovaných stran včetně účetnictví.

Vzhledem k tomu, že se potřeby EIT budou od projektu k projektu lišit, může být zhotovitel požádán, aby provedl všechny kroky v rámci projektu komunikace nebo akce nebo v rámci jejich výběru. Tato výzva k podání nabídek má za cíl nalézt zhotovitele, kteří budou schopni poskytnout podporu ve všech fázích projektů komunikace a akcí, od samostatných akcí po komplexní projekty komunikace a akcí.

Činnosti v rámci této rámcové smlouvy budou prováděny především v členských státech EU, ale mohou být prováděny i ve třetích zemích po celém světě. Mohou mít místní, regionální, celostátní, nadnárodní, evropský nebo globální rozměr, a proto je místní přizpůsobení velmi důležité. Komunikační činnosti by měly být plně přizpůsobeny a lokalizovány tak, aby splňovaly kontextové potřeby každého cílového publika. Cílové publikum (neúplný seznam) bude zahrnovat:

• konkrétní skupiny publika (např. příjemci ze Společenství EIT (studenti, inovátoři, podnikatelé, podniky), vysokoškolské vzdělávání, výzkumná střediska, odborníci, političtí činitelé a činitelé s rozhodovací pravomocí, veřejné správa, sdružení a sítě na úrovni EU, zainteresované strany atd.);

• informační multiplikátory (časopisy, úředníci tisku, bloggeři, influenceři atd.);

• širší publikum (definováno podle zeměpisných, socioekonomických nebo jiných relevantních kritérií).

Projekty v rámci této rámcové smlouvy se budou lišit svou složitostí a dobou trvání. Projekty budou využívat různého počtu komunikačních kanálů a kanálů pro akce. Komunikační kanál se v zásadě považuje za distribuční kanál pro komunikaci. Hlavní komunikační kanály jsou (neúplný seznam):

• on-line komunikační kanály, včetně médií, platforem, aplikací, sociálních sítí a blogů, včetně reklamy a propagace sociálních médií, internetových stránek, interaktivních nástrojů, elektronických publikací a dalších on-line zdrojů;

• vztahy s médii a vztahy s veřejností;

• akce (např. konference, webináře, digitální konference, cesty delegací, novinářské cesty a schůzky, festivaly, veletrhy a výstavy atd.);

• audio a audiovizuální média (rozhlas, podcasty, videa, TV, kina atd.);

• reklama a umístění médií (televize, rozhlas, tisk, ale také reklama mimo domov, jako jsou pouliční plakáty, billboardy na autobusech, reklama na letištích, venkovní obrazovky, kina atd.);

• fyzické dodávky (tištěné materiály (letáky, prospekty, brožury), dárkové předměty, propagační předměty, poštovní zásilky atd.);

• jakékoli jiné kanály, včetně nových distribučních kanálů (např. mobilní terminály) a techniky, které zhotovitel považuje za vhodné a schválené EIT v rámci dosahu určených cílových skupin.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.