Obranná agentura EU potřebuje pomoc s komunikací

Pomoc s propagací potřebuje i Evropská obranná agentura EDA. Vyhlásila výběrové řízení na “podporu svých komunikačních aktivit”. Vítěz má spolupracovat mediální a komunikační odbor agentury a poskytovat veškeré potřebné služby, počínaje web-publishingem, přes pořádání nejrůznějších veřejných akcí až po multimedia. Detaily zde EDA support to the communication activities

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.