Brussels connection

the best address for international procurement

Nové rentgenové skenery pro Radu EU. Kontrakt na 15 let

·

, , ,

Rada EU se chystá nakoupit rentgenové skenery zavazadel a balíků, analyzátory tekutin a průchozí detektory kovů, včetně patnáctileté!!! smluvy o údržbě. Zakázka je rozdělena do 3 položek: č. 1: zakoupení rentgenových skenerů zavazadel a balíků, jakož i počítačového serveru a softwaru ze strany GSC a SEAE-EEAS včetně smlouvy na 10letou údržbu na každou položku zařízení a, konkrétně v případě GSC, technické pomoci helpdesku při velkých akcí, jako například jednání Evropské rady, č. 2: zakoupení rentgenového analyzačního zařízení pro nádoby obsahující tekutiny, gely a aerosoly ze strany GSC a SEAE-EEAS včetně smlouvy na 10letou údržbu na každou položku zařízení, č. 3: zakoupení průchozích detektorů kovů ze strany GSC a SEAE-EEAS. Smlouvy poběží na původní dobu 5 let a lze je prodloužit o 10 1ročních období v případě položky č. 1 a č. 2 ohledně údržby a případně technické pomoci helpdesku při velkých akcí. Deadline k “projevení zájmu” 22. žíjna. Detaily: X-ray skenery

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe