Nové rentgenové skenery pro Radu EU. Kontrakt na 15 let

Rada EU se chystá nakoupit rentgenové skenery zavazadel a balíků, analyzátory tekutin a průchozí detektory kovů, včetně patnáctileté!!! smluvy o údržbě. Zakázka je rozdělena do 3 položek: č. 1: zakoupení rentgenových skenerů zavazadel a balíků, jakož i počítačového serveru a softwaru ze strany GSC a SEAE-EEAS včetně smlouvy na 10letou údržbu na každou položku zařízení a, konkrétně v případě GSC, technické pomoci helpdesku při velkých akcí, jako například jednání Evropské rady, č. 2: zakoupení rentgenového analyzačního zařízení pro nádoby obsahující tekutiny, gely a aerosoly ze strany GSC a SEAE-EEAS včetně smlouvy na 10letou údržbu na každou položku zařízení, č. 3: zakoupení průchozích detektorů kovů ze strany GSC a SEAE-EEAS. Smlouvy poběží na původní dobu 5 let a lze je prodloužit o 10 1ročních období v případě položky č. 1 a č. 2 ohledně údržby a případně technické pomoci helpdesku při velkých akcí. Deadline k “projevení zájmu” 22. žíjna. Detaily: X-ray skenery