Nová euro info kampaň o právech cestujících

Brusel chce zvyšovat “povědomí” veřejnosti o právech cestujících ve všech typech dopravy. Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu dnes vyhlásilo tendr na speciální 30-ti měsíční informační kampaň. Stručný popis:  uskutečnění různých činností plánovaných pro informační kampaň o právech cestujících ve všech typech dopravy za účelem zvýšení povědomí občanů: o jejich právech jako cestujících ve všech typech dopravy, o různých nápravných prostředcích, které jsou jim k dispozici pro zajištění dodržování těchto práv a o aktivní úloze, kterou sehrává Evropská komise při tvorbě a ochraně těchto práv.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.