Brussels connection

the best address for international procurement

Nová euro info kampaň o právech cestujících

Brusel chce zvyšovat “povědomí” veřejnosti o právech cestujících ve všech typech dopravy. Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu dnes vyhlásilo tendr na speciální 30-ti měsíční informační kampaň. Stručný popis:  uskutečnění různých činností plánovaných pro informační kampaň o právech cestujících ve všech typech dopravy za účelem zvýšení povědomí občanů: o jejich právech jako cestujících ve všech typech dopravy, o různých nápravných prostředcích, které jsou jim k dispozici pro zajištění dodržování těchto práv a o aktivní úloze, kterou sehrává Evropská komise při tvorbě a ochraně těchto práv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe