Brussels connection

the best address for international procurement

Lucemburská Imprimerie Central vyhrála tendr agentury EASA

Evropská agentura pro bezpečnost letectví EASA (Kolín nad Rýnem) už oznámila vítěze svého výběrového řízení na design, layout a tiskařské služby. Tendr byl rozdělen na tři části/loty, pro každý lot byli vybíráni až tři zájemci, se kterými bude uzavřena rámcová čtyřletá smlouva. Na každou konkrétní dodávku/službu pak bude uzavírán specifický kontrakt (podle klíče nejprve bude osloven první, odmítne-li, pak druhý…).
Lot č. 1 “Off-set digital printing and copying services” s rozpočetem 300.000 euro získávají firmy Imprimerie Centrale z Lucemburska a Grafische Werkstatt Druckerei und Verlag Gebr. Kopp GmbH & Co. z Kolína nad Rýnem. Celkem přišly 3 nabídky. Lot č. 2 “Layout and production services” za 600.000 euro vyhrála také lucemburská Imprimerie Centrale, těsně za ní byl dánský Phoenix Design Aid, následuje Thomas Zimmer — Büro für Gestaltung z Kolína. Celkem 4 nabídky. A konečně lot č. 3 “Design and production services” (400.000): i v něm uspěla Imprimerie Centrale. Za ní se umístily firmy Saatchi & Saatchi Brussels a Thomas Zimmer – Büro für Gestaltung.
Imprimerie Central je docela zajímavá firma. Jde původně o tiskárnu (zal. r. 1961), která se specializuje na EU a světové instituce (OSN…), využívá výhody, že sídlí právě v Lucembursku, kde mají HQ nebo pobočku (včetně EU Publication Office, která se stará o podobu a tisk materiálů pro všechny instituce EU). Tiskne už přes padesát let Oficiální věstník EU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe