Lucemburská Imprimerie Central vyhrála tendr agentury EASA

Evropská agentura pro bezpečnost letectví EASA (Kolín nad Rýnem) už oznámila vítěze svého výběrového řízení na design, layout a tiskařské služby. Tendr byl rozdělen na tři části/loty, pro každý lot byli vybíráni až tři zájemci, se kterými bude uzavřena rámcová čtyřletá smlouva. Na každou konkrétní dodávku/službu pak bude uzavírán specifický kontrakt (podle klíče nejprve bude osloven první, odmítne-li, pak druhý…).
Lot č. 1 “Off-set digital printing and copying services” s rozpočetem 300.000 euro získávají firmy Imprimerie Centrale z Lucemburska a Grafische Werkstatt Druckerei und Verlag Gebr. Kopp GmbH & Co. z Kolína nad Rýnem. Celkem přišly 3 nabídky. Lot č. 2 “Layout and production services” za 600.000 euro vyhrála také lucemburská Imprimerie Centrale, těsně za ní byl dánský Phoenix Design Aid, následuje Thomas Zimmer — Büro für Gestaltung z Kolína. Celkem 4 nabídky. A konečně lot č. 3 “Design and production services” (400.000): i v něm uspěla Imprimerie Centrale. Za ní se umístily firmy Saatchi & Saatchi Brussels a Thomas Zimmer – Büro für Gestaltung.
Imprimerie Central je docela zajímavá firma. Jde původně o tiskárnu (zal. r. 1961), která se specializuje na EU a světové instituce (OSN…), využívá výhody, že sídlí právě v Lucembursku, kde mají HQ nebo pobočku (včetně EU Publication Office, která se stará o podobu a tisk materiálů pro všechny instituce EU). Tiskne už přes padesát let Oficiální věstník EU.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.