Komunikaci pro EIGE zajistí Media Consulta. Jak jinak:)

Evropský institut pro rovnost žen a mužů (Vilnius, Litva) podepíše čtyřletou rámcovou smlouvu na podporu komunikačních aktivit s německou firmou Media Consulta International Holding AG. Budget 300.000 euro. Celkem přišlo 8 nabídek.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.