Brussels connection

the best address for international procurement

Komunikaci pro EIGE zajistí Media Consulta. Jak jinak:)

·

, , ,

Evropský institut pro rovnost žen a mužů (Vilnius, Litva) podepíše čtyřletou rámcovou smlouvu na podporu komunikačních aktivit s německou firmou Media Consulta International Holding AG. Budget 300.000 euro. Celkem přišlo 8 nabídek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe