Brussels connection

the best address for international procurement

Komise nalije miliony eur do kultury

·

, , ,

Komise zavádí strategii na podporu růstu a zaměstnanosti v kulturních a tvůrčích odvětvích

Evropská komise dnes představila strategii, jejímž cílem je plně využít potenciál kulturních a tvůrčích odvětví v EU, a tím podpořit zaměstnanost a růst. Tato odvětví, kam patří společnosti a další subjekty činné v architektuře, uměleckých řemeslech, kulturním dědictví, designu, festivalech, filmu a televizi, hudbě, scénickém a výtvarném umění, archivnictví a knihovnictví, vydavatelské činnosti a rozhlase, tvoří až 4,5 % HDP a až 8,5 milionu pracovních míst v Evropské unii. Kulturní a tvůrčí odvětví se však také potýkají s významnými problémy, které pramení z globalizace a přechodu k digitalizaci, a s velkou kulturní a jazykovou roztříštěností trhů. Podstatným problémem zůstává přístup k financování.

Cílem nové strategie Komise je zvýšit konkurenceschopnost a vývozní potenciál těchto odvětví a dosáhnout co největšího možného přínosu plynoucího z efektu přelévání pro další oblasti, jakými jsou například inovace, informační a komunikační technologie a obnova měst. Komise vyzývá k řadě opatření na podporu takových podmínek, které umožní další rozvoj kulturních a tvůrčích odvětví. Tato opatření se zaměřují na rozvoj dovedností, přístup k financování, podporu nových obchodních modelů, rozvoj publika, přístup na mezinárodní trhy a posílení vazeb na další odvětví.

„Evropská kulturní a tvůrčí odvětví nejsou významná jen z pohledu kulturní rozmanitosti, ale velkým dílem přispívají i k sociálnímu a hospodářskému rozvoji našich členských států a regionů. Strategické investice do těchto odvětví na místní a regionální úrovni často přinesly skvělé výsledky, o čemž svědčí mnohá Evropská hlavní města kultury. Vytváří rovněž významný efekt přelévání a podporují dynamický obraz atraktivní a tvůrčí Evropy otevřené kulturám a talentům z celého světa,“ uvedla Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Strategie nastíněná v dokumentu s názvem „Podpora kulturních a tvůrčích odvětví pro růst a zaměstnanost v EU“ počítá s řadou politických iniciativ a s podporou moderního regulačního prostředí. Komise chce současně podpořit silnější partnerství mezi různými politikami, a to zejména v oblastech kultury, vzdělávání, průmyslu, hospodářských záležitostí, cestovního ruchu, rozvoje měst a regionů a územního plánování. Plánuje také mobilizovat finanční zdroje EU, a zvýšit tak podporu těchto odvětví, především prostřednictvím navrhovaného programu „Tvůrčí Evropa“ s rozpočtem 1,8 miliardy EUR na období 2014–2020 a pomocí fondů politiky soudržnosti.

Souvislosti

Podle zprávy o konkurenceschopnosti Evropy za rok 2010 a dalších zdrojů připadá na kulturní a tvůrčí odvětví 3,3–4,5 % HDP a zaměstnáno je v nich 7–8,5 milionu lidí. Údaje shromážděné na evropské, vnitrostátní, regionální i místní úrovni potvrzují hospodářský význam těchto odvětví, která prokázala poměrnou odolnost vůči současnému hospodářskému útlumu.

Nezávislý průzkum ukázal, že u společností, jejichž výdaje na tvůrčí vstupy dvojnásobně převyšují průměr, se pravděpodobnost inovací produktů zvyšuje o 25 %. K dalším přínosům těchto odvětví patří pozitivní dopad na cestovní ruch, módu a odvětví luxusního zboží a v neposlední řadě také na tradiční výrobní odvětví.

Další informace

Sdělení: Podpora kulturních a tvůrčích odvětví pro růst a zaměstnanost v EU

Tvůrčí Evropa

Evropská politika soudržnosti 2014–2020

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe