Komise nalije miliony eur do kultury

Komise zavádí strategii na podporu růstu a zaměstnanosti v kulturních a tvůrčích odvětvích

Evropská komise dnes představila strategii, jejímž cílem je plně využít potenciál kulturních a tvůrčích odvětví v EU, a tím podpořit zaměstnanost a růst. Tato odvětví, kam patří společnosti a další subjekty činné v architektuře, uměleckých řemeslech, kulturním dědictví, designu, festivalech, filmu a televizi, hudbě, scénickém a výtvarném umění, archivnictví a knihovnictví, vydavatelské činnosti a rozhlase, tvoří až 4,5 % HDP a až 8,5 milionu pracovních míst v Evropské unii. Kulturní a tvůrčí odvětví se však také potýkají s významnými problémy, které pramení z globalizace a přechodu k digitalizaci, a s velkou kulturní a jazykovou roztříštěností trhů. Podstatným problémem zůstává přístup k financování.

Cílem nové strategie Komise je zvýšit konkurenceschopnost a vývozní potenciál těchto odvětví a dosáhnout co největšího možného přínosu plynoucího z efektu přelévání pro další oblasti, jakými jsou například inovace, informační a komunikační technologie a obnova měst. Komise vyzývá k řadě opatření na podporu takových podmínek, které umožní další rozvoj kulturních a tvůrčích odvětví. Tato opatření se zaměřují na rozvoj dovedností, přístup k financování, podporu nových obchodních modelů, rozvoj publika, přístup na mezinárodní trhy a posílení vazeb na další odvětví.

„Evropská kulturní a tvůrčí odvětví nejsou významná jen z pohledu kulturní rozmanitosti, ale velkým dílem přispívají i k sociálnímu a hospodářskému rozvoji našich členských států a regionů. Strategické investice do těchto odvětví na místní a regionální úrovni často přinesly skvělé výsledky, o čemž svědčí mnohá Evropská hlavní města kultury. Vytváří rovněž významný efekt přelévání a podporují dynamický obraz atraktivní a tvůrčí Evropy otevřené kulturám a talentům z celého světa,“ uvedla Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Strategie nastíněná v dokumentu s názvem „Podpora kulturních a tvůrčích odvětví pro růst a zaměstnanost v EU“ počítá s řadou politických iniciativ a s podporou moderního regulačního prostředí. Komise chce současně podpořit silnější partnerství mezi různými politikami, a to zejména v oblastech kultury, vzdělávání, průmyslu, hospodářských záležitostí, cestovního ruchu, rozvoje měst a regionů a územního plánování. Plánuje také mobilizovat finanční zdroje EU, a zvýšit tak podporu těchto odvětví, především prostřednictvím navrhovaného programu „Tvůrčí Evropa“ s rozpočtem 1,8 miliardy EUR na období 2014–2020 a pomocí fondů politiky soudržnosti.

Souvislosti

Podle zprávy o konkurenceschopnosti Evropy za rok 2010 a dalších zdrojů připadá na kulturní a tvůrčí odvětví 3,3–4,5 % HDP a zaměstnáno je v nich 7–8,5 milionu lidí. Údaje shromážděné na evropské, vnitrostátní, regionální i místní úrovni potvrzují hospodářský význam těchto odvětví, která prokázala poměrnou odolnost vůči současnému hospodářskému útlumu.

Nezávislý průzkum ukázal, že u společností, jejichž výdaje na tvůrčí vstupy dvojnásobně převyšují průměr, se pravděpodobnost inovací produktů zvyšuje o 25 %. K dalším přínosům těchto odvětví patří pozitivní dopad na cestovní ruch, módu a odvětví luxusního zboží a v neposlední řadě také na tradiční výrobní odvětví.

Další informace

Sdělení: Podpora kulturních a tvůrčích odvětví pro růst a zaměstnanost v EU

Tvůrčí Evropa

Evropská politika soudržnosti 2014–2020

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.