Brussels connection

the best address for international procurement

Jak proniknout mezi bruselskou komunikační elitu?

·

, , ,

Jak získávat EU zakázky, které zatím “vyzobávají” především velké agentury typu Mostra, Tipik, Gellis nebo Media Consulta? Co třeba zkusit nejprve něco menšího, specializovaného, co by šlo z větší části realizovat z Prahy…?

Tak tohle vůbec není špatné: Evropská agentura pro bezpečnost letectví EASA (EU agentura, sídlí v Kolíně nad Rýnem) hledá poradce pro komunikační strategii. Rozpočet na 4 roky je 1 milion euro. Od vítěze bude vyžadovat efektivní a vysoce kvalitní “on-demand” externí podporu při tvorbě a realizaci komunikační strategie a při rozvoje konkrétních komunikačních plánů. Takže například: plánování komunikace zaměřené na různé cílové skupiny s využítím různých komunikačních prostředků, vypracování manuálu pro krizovou komunikaci, monitoring realizovaných akcí a jejich dopadu…  Mimo jiné.

S takovou referencí už se dá následně usilovat o komunikační zakázku některého z komisních DG… a tam už jde u rámcových kontraktů o částky 15 milionů a výš.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe