Brussels connection

the best address for international procurement

IT služby pro EU agenturu z Budapešti: bezpečnost a vývoj SW

·

, , ,

Zakázka: Poskytnutí služeb souvisejících s IT

Zadavatel: Evropský inovační a technologický institute, Budapest

Rámcový kontrakt na 4 roky. Zakázka je rozdělena na 2 samosatné/nezávislé části (loty), lze se hlásit jen do jedné z nich nebo obou.

Celkový rozpočet: €3.500.000

Stručný popis: Toto výběrové řízení je meziinstitucionální. Evropský inovační a technologický institut (EIT) je v této výzvě k podání nabídek vedoucím veřejným zadavatelem; společně s ostatními veřejnými zadavateli uvedenými v oddíle VI.3.) a v technických specifikacích bude dále označován jen jako „Agentura“. Agentura zamýšlí zadat zakázku na poradenské a inženýrské služby v rámci služeb IT, které jsou potřebné k podpoře informačního systému (IS) a vývoji a údržbě aplikací. Cílem je poskytnout podporu a odborné znalosti v oblasti vývoje, provozu a každodenní údržby konečných produktů, jakmile budou implementovány v interoperabilním prostředí.

LOT1 – Služby a bezpečnost v oblasti IT. Budget €1.500.000

Popis zakázky: Budoucí poskytovatel služeb bude podporovat plný životní cyklus služeb Agentury podle metodiky ITIL a poskytovat podporu systémům a uživatelům služeb řízených Agenturou.vStruktura i definice použité v této kapitole (položka č. 1) se týkají metodiky ITIL. Je proto nezbytné, aby poskytovatel služeb detailně porozuměl této standardní metodice.

Budoucí poskytovatel služeb poskytne systémovou správu pro IT infrastrukturu Agentury a potřebnou podporu pro koncové uživatele v přístupu k infrastruktuře IKT a životnímu cyklu služeb IT.

Služby, které budou poskytnuty: – plánování a realizace služeb IT, – zákaznická podpora, podpora a údržba s vysokou dostupností, – monitorování služeb IT a údržba infrastruktury, – neustálé zlepšování služeb IT, – poskytovat školení při předávání.

Dostupnost poskytovatele služeb: – podpora na místě (1 odborník na systém/infrastrukturu) během běžné pracovní doby Agentury (40 hodin týdně), – zastupování s dobou reakce, – dostupnost na telefonu během prodloužené pracovní doby, – dostupnost na telefonu mimo prodloužené pracovní doby

LOT2 – Vývoj software. Budget €2.000.000

Popis zakázky: Poskytovatel služeb bude podporovat celý životní cyklus softwaru podle rámce Agentury, který implementuje přizpůsobenou verzi rámce PM2 Evropské komise. Poskytovatel služeb bude rovněž odpovědný za zajištění toho, aby služby Agentury byly udržovány na vysoké úrovni dostupnosti a aby poskytovaly podporu systémům a uživatelům služeb řízených Agenturou.

Každý projekt musí zohlednit všechny následující fáze: – iniciování: projekt úspěšně zahájit, – plánování: stanovit produkty, ověřit obchodní případ, naplánovat činnosti, – provádění: vytvoření produktů projektu, – uzavření: zajištění přijetí mezi uživateli, předání do fáze údržby, – monitorování a kontrola: v průběhu celého projektu monitorovat a kontrolovat činnosti, řešit rizika, řešit problémy, zajišťovat kvalitu.

Zhotovitel provede následující úkoly: – na základě počáteční analýzy, hodnocení a definice projektu Agenturou definovat podrobné požadavky, – definovat strategie funkčního a technického řešení s odpovídajícím podrobným plánováním, – poskytovat podporu při nákupu a údržbě hardwaru a softwaru v rámci projektů, – poskytovat podporu při návrhu, vývoji/přizpůsobení, implementaci, testování, předávání, podpoře, údržbě aplikací, – poskytovat podporu při navrhování, vývoji/přizpůsobování, implementaci, testování a údržbě podpůrné infrastruktury, – podporovat definování a údržbu nejmodernějších procesů řízení IT systémů, – podporovat přístup řízení změn vůči Agentuře a zaměstnancům zúčastněných stran, – poskytovat podporu koučováním v oblasti inženýrství systémů IT pokrývajícím všechny fáze systému, – poskytovat podporu koučováním v oblasti aplikací, které jsou implementovány, aby zajistily nákupy Agentury a jejích partnerů, – přispět k (opětovné) definici standardů interoperability a rozvoje, – podporovat proces řízení změn v případě jakýchkoli změn v IT systému, – spolupracovat s pracovníky Agentury IT a dalšími dodavateli, – poskytovat školení Advanced Power User při práci týmu IT týkající se různých aspektů a modulů systému, – poskytnout dokumentaci k softwaru, – poskytovat funkci zákaznické podpory k softwaru, – poskytovat školení při předávání.

Dodavatel rovněž zajistí dostupnost profilů pro řízení mimořádných událostí podle 2 různých služeb uvedených v příloze 2 – oddíly 5.5 a 5.6 SLR: – dostupnost v rámci prodloužené pracovní doby (je poskytována do 2 pracovních hodin od 8:00 do 20:00), – nepřetržitá dostupnost (je poskytována do 2 pracovních hodin, celý den, každý den v týdnu).

Služba s nepřetržitým provozem bude s největší pravděpodobností vyžadována po dobu několika měsíců.

Poskytovatel služeb bude radit Agentuře při rozhodování o architektonickém a technologickém záměru a zajistí, že infrastruktura funguje s cílem nabídnout koncovým uživatelům nejlepší prostředí.

Deadline pro doručení nabídek: 7/5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe