Brussels connection

the best address for international procurement

Home-made explosives training, EU-level

·

, , ,

Home-made explosives training for the European Defence Agency. The aim of the course demanded is to: 1. fully familiarise personnel with all aspects of home-made explosives from identification/process/mitigation/disposal. Students will be instructed on the safe manufacture/handling of HMEs. To achieve this, instruction will include accurate threat assessment, study of all HME families, use of diagnostic tools, use of EOD operator kit. The course will also cover evidence collection, chemical separation (precursors, fuels, oxidisers), sampling techniques, study of mitigation techniques, and advanced disposal tools and methods; 2. students will be instructed on safe and effective methods of operating in a clandestine HME laboratory scenario; 3. enable EOD operators to become instructors to pass this training to other EOD operators in their own organisations; 4. enable EOD operators to instruct first responders on safe practices when finding a clandestine HME factory. Budget 100.000 eur.

Evropská obranná agentura poptává “Školení v oblasti podomácku vyrobených výbušnin”, budget 100 tisíc euro.  Cílem kurzu je: plně seznámit personál se všemi aspekty podomácku vyrobených výbušnin od identifikace, přes zpracování, zmírnění až po likvidaci. Studenti budou proškoleni v otázkách bezpečné výroby / manipulace s podomácku vyrobenými výbušninami. K dosažení tohoto cíle bude součástí školení přesné posouzení hrozby, studie všech skupin podomácku vyrobených výbušnin, využívání diagnostických nástrojů a sady operátora. Kurz bude rovněž pokrývat sběr důkazů, chemickou separaci (prekurzory, paliva, oxidační činidla), techniky odběru vzorků, studii zmírňovacích technik a pokročilé nástroje a metody likvidace; personál bude proškolen v otázkách bezpečných a efektivních metod provozování utajené laboratoře podomácku vyrobených výbušnin; umožnit operátorům stát se školiteli a předávat informace z tohoto školení dalším operátorům EOD ve svých vlastních organizacích; umožnit operátorům školit strany odpovědné za první reakci v otázkách bezpečných postupů při hledání tajné výrobny podomácku vyrobených výbušnin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe