Brussels connection

the best address for international procurement

GSA vyhlásí tendr na zařízení pro přenos informací veřejných regulovaných služeb PRS

·

, , ,

Tendr: Klíčová přenosová zařízení mezi modulem zabezpečení veřejných regulovaných služeb (PRS) a síťovými technologiemi vyhrazenými pro PRS

Zadavatel: Agentura pro evropský GNSS (GSA), Praha

Stručný popis: Účelem tohoto tendru je uzavřít přímou smlouvu týkající se návrhu, rozvoje, dodávky a údržby zařízení pro přenos informací veřejných regulovaných služeb (PRS) požadovaných pro ověřování služeb PRS z hlediska uživatelského segmentu.

Program Galileo je evropským moderním globálním navigačním satelitním systémem (GNSS), který je zcela nezávislý na dalších existujících či potenciálních systémech.

Systém Galileo poskytuje veřejné regulované služby (PRS), které jsou určené pro oprávněné vládní uživatele, pro citlivé aplikace, jež vyžadují vysokou úroveň kontinuity služeb, členské státy, Radu EU, Evropskou komisi a v případě potřeby, i řádně pověřené orgány unie. Tento systém používá silně kódované signály.

Zadávací řízení má za cíl navrhnout, rozvíjet, dodávat a udržovat klíčová přenosová zařízení mezi systémem Galileo a zařízeními uživatelského segmentu PRS. Musí se jednat o šifrovací zařízení, která umožňují ukládání, spravování, přenos klíčového materiálu a dalších souvisejících konfiguračních souborů použitých v rámci provozních a zkušebních aktivit, které jsou potřebné pro ověřování služby PRS na úrovni uživatelského segmentu.

Zařízení, která jsou předmětem tohoto zadávacího řízení, zahrnují hardware, software a firmware.

Dodávky v rámci této zakázky projdou bezpečnostní a akreditační prověrkou.

Tendr bude vyhlášen na přelomu červenec/srpen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe