Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, středa 7/8

Studie o provozu systému přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel v EU. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro podniky a průmysl, ředitelství B – udržitelný růst a EU 2020, Brusel. Cílem studie je popsat a vyhodnotit: 1) provoz systému přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, 2) vliv na soutěž, 3) vliv na fungování vnitřního trhu a 4) přínosy v oblasti životního prostředí a bezpečnosti. V podstatě má jít o podklad pro novou legislativu upravující mezistátní výměnu informací o výsledcích STK. Kontrakt na 6 měsíců, rozpočet €350.000. Deadline 30/9.

Dodávka a montáž nového vozidlového dynamometru pro klimatickou komoru zařízení na testování emisí „VELA 7“.  Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro energii a dopravu, Ispra – Itálie. Předmětem zakázky je dodávka, montáž (včetně práce na infrastruktuře) a ověřovací přezkoušení nového vozidlového dynamometru (válcová lavice), který bude propojen se stávající válcovou lavicí zařízení na testování emisí VELA 7. Hlavním účelem nové válcové lavice je otáčet předními koly stejnou rychlostí jako zadními. Kontrakt na 62 měsíců. Budget max. €1.400.000. Deadline 4/10.

Bezpečnostní služby pro Delegaci Evropské unie v Libyi. Zadavatel: Evropská služba pro vnější činnost, oddělení pro oblastní bezpečnost, Brusel. Jde o poskytnutí „integrovaných bezpečnostních služeb“, které mají zajistit bezpečnost Delegace Evropské unie (EU) v Libyi, vedoucího delegace, zaměstnanců delegace, sídla úřadu a ubytovacích jednotek zahraničních zaměstnanců. Hlavními složkami bude tým bezpečnostní ostrahy a tým osobní ochrany. Tyto budou poskytovat bezpečnostní služby na ochranu zaměstnanců, jejich rodin v zemi, návštěvníků z ústředí nebo jiných orgánů EU, prostor a majetku Delegace EU v Libyi. V současnosti se jedná o 14 budov (kanceláře, sídlo velvyslance a bydliště zahraničních zaměstnanců Delegace). Odhad počtu hodin: přibližně 185.000/rok. Kontrakt na  48 měsíců. Rozpočet max €15 milionů. Deadline 23/9.

Studie (kvantitativní a kvalitativní analýza) o „sociálním začlenění mladých lidí“ – poptává Eurofound (Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Dublin, Irsko). Zakázka má tři části: položka č. 1 – vliv a dopad dlouhodobé nezaměstnanosti na mladé lidi, položka č. 2 – převoditelnost a zavádění záruky pro mladé lidi a položka č. 3 — přezkum a analýza politik a iniciativ pro sociální začlenění mladých lidí. Rozpočet: č1 – €50.000, č2 €144.000 a č3 €140.000. Smlouva na 12 měsíců. Deadline 16/9.

Studie o dopadu směrnice o „zahájení, realizování a obezřetnostním dohledu nad institucemi obchodujícími s elektronickými penězi“. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro vnitřní trh a služby, Brusel. Budget: €350.000. Deadline 30/9.

Dodávka a údržba robotické platformy pro manipulaci s kapalinami. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro zdraví a spotřebitele, Ispra – Itálie. Zařízení budou umístěno v Oddělení molekulární biologie a genomiky (OMBG) Institutu. OMBG provádí digitální analýzu PCR v reálném čase s cílem dostát právním závazkům referenční laboratoře Evropské unie pro geneticky modifikované potraviny a krmiva, které jsou vymezeny v nařízeních (ES) č. 1829/2003, 882/2004 a 619/2011 (tzv. nařízení LLP). Kontrakt na 63 měsíců. Budget max €85.000. Deadline 16/9.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe