Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, středa 15/5

Dodávky drobného hotelového vybavení poptává eurokomisní úřad pro infrastrukturu a logistiku, resp. jeho bruselská odnož. Budget je velmi zajímavý: v rozpětí 5.8 až 6.4 mil euro. S vítězem bude uzavřena rámcová smlouva na 4 roky. Zájem je o sedm kategorií zboží (porcelánové nádobí, příbory, servírovací podnosy, skleněné nádobí, stolní příslušenství, drobné hotelové vybavení, nádobí z tvrzeného plastu) + související služby (dodávka, jako výměna a jako první dodávka, zákaznická úprava a obnovení nádobí, doručovací služby). Deadline 28/6.

Služby v oblasti audiovizuální a konferenční technologie. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro tlumočení (GŘ SCIC). Rámcová smlouva na 4 roky, s maximálně třemi uchazeči. Budget 10.000.000 euro. GŘ SCIC je zodpovědné za 60 konferenčních místností (s kapacitou v rozmezí 20 až 450 míst na sezení). Tyto zasedací místnosti jsou vybaveny tlumočnickými kabinami a různými druhy audiovizuální a konferenční technologie. Cílem tendru je uzavřít rámcovou smlouvu v kaskádovém režimu s nejlepšími úspěšnými uchazeči na poskytování služeb v oblasti AV a konferenčních zařízení. Požadované služby budou zahrnovat inženýrské činnosti, provoz, údržbu, pronájem, výměnu a instalaci zařízení AVK. Poskytovateli služeb může být samostatná společnost, ale také konsorcium společností zastoupené vedoucí společností nebo společnost, která má několik subdodavatelů. Mezi hlavní oblasti pokrývané touto výzvou k účasti v nabídkovém řízení patří: vedení projektů AVK jako například každoroční obnova části zařízení AVK v konferenčních místnostech spravovaných GŘ SCIC (+/– 10 konferenčních místností ročně). Většina projektů obnovy zařízení AVK bude prováděna v průběhu letních prázdnin (červenec – srpen), poskytnutí kvalifikovaných zdrojů v oblasti technologie AVK, provedení preventivní a opravné údržby na místě, poskytnutí služeb spojených s audiovizuálními systémy, jako např. oprava, provoz či instalace zařízení, poskytování poradenství, poskytování zdrojů pro důležité akce, vytvoření, aktualizace či úprava softwaru AVK nebo informačních systémů podporujících služby AVK. Deadline 23/7.

Provoz poradenského střediska EU na podporu a propagaci zelených veřejných zakázek. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro životní prostředí. Zakázka je obnovitelná 3krát na celkem 48 měsíců, tedy s celkovým rozpočtem ve výši maximálně 280 000 euro. Deadline 26/6.

Rámcovou smlouvu na poskytování údržby, oprav a náhradních dílů analytických nástrojů Hamilton ve vědeckých laboratořích chce uzavřít Společné výzkumné středisko Evropské komise – Institut pro zdraví a ochranu spotřebitele se sídlem v Ispře, Itálie. Rozpočet mezi 120.000 až 160.000 euro. Deadline 28/6.

Mikrobiologické analýzy a analýzy infekční sérologie v oblasti cestovního a pracovního lékařství poptává Evropská komise – Generální ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost. Zakázka zahrnuje uzavření rámcové smlouvy na mikrobiologické analýzy a analýzy infekční sérologie v oblasti cestovního a pracovního lékařství. Zájem je o tři druhy analýz: Analýzy typu A – vyšetření stolice: přímá parazitologická vyšetření stolice, přímá parazitologická vyšetření stolice po obohacení, 1. Cryptosporidium (Heine). 2. Cryptosporidium Ag. 3. Giardia lamblia Ag. 4. Entamoeba dispar/Entamoeba histolytica Ag. Analýzy typu B – krevní testy: Plasmodium Falciparum (zkoušky protilátek v séru). Strongyloides. Analýzy typu C – vyšetření stolice: bakteriologie: 1. Staphylococcus aureus. 2. Salmonela. 3. Enterobacteriaceae. 4. Escherichia coli. 5. Shigella. 6. Campylobacter, parazitologie: 1. Roup dětský. 2. Ascaris lumbricoides. 3. Taenia.4. Giardia. Odhadovaný roční objem služeb: analýzy typu A: 700 za rok, analýzy typu B: 350 za rok, analýzy typu C: 30 za rok. Rozpočet dosud nespecifikován. Deadline 16/6.

Návrh, dodávka a instalace fotovoltaických zařízení. Zadavatel Společné výzkumné středisko Evropské komise v Ispře, Itálie. Rozpočet mezi 850.000 a 1.100.000 euro. Uzávěrka 28/6.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe