Evropské tendry, středa 15/5

Dodávky drobného hotelového vybavení poptává eurokomisní úřad pro infrastrukturu a logistiku, resp. jeho bruselská odnož. Budget je velmi zajímavý: v rozpětí 5.8 až 6.4 mil euro. S vítězem bude uzavřena rámcová smlouva na 4 roky. Zájem je o sedm kategorií zboží (porcelánové nádobí, příbory, servírovací podnosy, skleněné nádobí, stolní příslušenství, drobné hotelové vybavení, nádobí z tvrzeného plastu) + související služby (dodávka, jako výměna a jako první dodávka, zákaznická úprava a obnovení nádobí, doručovací služby). Deadline 28/6.

Služby v oblasti audiovizuální a konferenční technologie. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro tlumočení (GŘ SCIC). Rámcová smlouva na 4 roky, s maximálně třemi uchazeči. Budget 10.000.000 euro. GŘ SCIC je zodpovědné za 60 konferenčních místností (s kapacitou v rozmezí 20 až 450 míst na sezení). Tyto zasedací místnosti jsou vybaveny tlumočnickými kabinami a různými druhy audiovizuální a konferenční technologie. Cílem tendru je uzavřít rámcovou smlouvu v kaskádovém režimu s nejlepšími úspěšnými uchazeči na poskytování služeb v oblasti AV a konferenčních zařízení. Požadované služby budou zahrnovat inženýrské činnosti, provoz, údržbu, pronájem, výměnu a instalaci zařízení AVK. Poskytovateli služeb může být samostatná společnost, ale také konsorcium společností zastoupené vedoucí společností nebo společnost, která má několik subdodavatelů. Mezi hlavní oblasti pokrývané touto výzvou k účasti v nabídkovém řízení patří: vedení projektů AVK jako například každoroční obnova části zařízení AVK v konferenčních místnostech spravovaných GŘ SCIC (+/– 10 konferenčních místností ročně). Většina projektů obnovy zařízení AVK bude prováděna v průběhu letních prázdnin (červenec – srpen), poskytnutí kvalifikovaných zdrojů v oblasti technologie AVK, provedení preventivní a opravné údržby na místě, poskytnutí služeb spojených s audiovizuálními systémy, jako např. oprava, provoz či instalace zařízení, poskytování poradenství, poskytování zdrojů pro důležité akce, vytvoření, aktualizace či úprava softwaru AVK nebo informačních systémů podporujících služby AVK. Deadline 23/7.

Provoz poradenského střediska EU na podporu a propagaci zelených veřejných zakázek. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro životní prostředí. Zakázka je obnovitelná 3krát na celkem 48 měsíců, tedy s celkovým rozpočtem ve výši maximálně 280 000 euro. Deadline 26/6.

Rámcovou smlouvu na poskytování údržby, oprav a náhradních dílů analytických nástrojů Hamilton ve vědeckých laboratořích chce uzavřít Společné výzkumné středisko Evropské komise – Institut pro zdraví a ochranu spotřebitele se sídlem v Ispře, Itálie. Rozpočet mezi 120.000 až 160.000 euro. Deadline 28/6.

Mikrobiologické analýzy a analýzy infekční sérologie v oblasti cestovního a pracovního lékařství poptává Evropská komise – Generální ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost. Zakázka zahrnuje uzavření rámcové smlouvy na mikrobiologické analýzy a analýzy infekční sérologie v oblasti cestovního a pracovního lékařství. Zájem je o tři druhy analýz: Analýzy typu A – vyšetření stolice: přímá parazitologická vyšetření stolice, přímá parazitologická vyšetření stolice po obohacení, 1. Cryptosporidium (Heine). 2. Cryptosporidium Ag. 3. Giardia lamblia Ag. 4. Entamoeba dispar/Entamoeba histolytica Ag. Analýzy typu B – krevní testy: Plasmodium Falciparum (zkoušky protilátek v séru). Strongyloides. Analýzy typu C – vyšetření stolice: bakteriologie: 1. Staphylococcus aureus. 2. Salmonela. 3. Enterobacteriaceae. 4. Escherichia coli. 5. Shigella. 6. Campylobacter, parazitologie: 1. Roup dětský. 2. Ascaris lumbricoides. 3. Taenia.4. Giardia. Odhadovaný roční objem služeb: analýzy typu A: 700 za rok, analýzy typu B: 350 za rok, analýzy typu C: 30 za rok. Rozpočet dosud nespecifikován. Deadline 16/6.

Návrh, dodávka a instalace fotovoltaických zařízení. Zadavatel Společné výzkumné středisko Evropské komise v Ispře, Itálie. Rozpočet mezi 850.000 a 1.100.000 euro. Uzávěrka 28/6.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.