Evropská centrální banka potřebuje poradit s IT koncepcí

Zakázka: Poskytnutí koncepčních poradenských služeb v oblasti IT

Zadavatel: Evropská centrální banka, Frankfurt-am-Main

Kontrakt na 4 roky / budget €60.000.000

Popis zakázky: Pomocí rámcové smlouvy o poskytnutí koncepčních poradenských služeb v oblasti IT dodavatelé zajistí pro ECB strategické a technologické odborné znalosti v těchto oblastech: cloudové a digitální služby, rozsáhlá data a analýzy, spolupráce a mobilita, IT architektura a bezpečnost, IT sourcing, organizační rozvoj a provozní excelence. Tyto služby také zahrnují přípravu nabídkových řízení, vypracování studií (např. srovnávací hodnocení) a příspěvek k organizačnímu, technologickému, strategickému a/nebo procesnímu vývoji.

Základní požadavky na dodavatele:

* souhrnný celkový čistý obrat za poslední 3 finanční roky za služby srovnatelné se službami uvedenými ve výzvě alespoň €90.000.000

* průměrný počet zaměstnanců odpovědných za služby popsané ve výzvě k podávání přihlášek v období let 2017-2019 – alespoň 100

* referenční zakázky provedené během posledních 4 let, které jsou srovnatelné z hlediska rozsahu, velikosti a obtížnosti s poptávanými službami – 3

Deadline 12/5