Brussels connection

the best address for international procurement

Evropská centrální banka potřebuje podporu při zpracování statistických dat

·

, , , ,

Zajištění prostředí pro vypracovávání a sestavování statistik (SPACE)

Evropská centrální banka, Frankfurt am Main, Německo

Kontrakt na 60 měsíců

Popis zakázky: Evropská centrální banka (ECB) hledá vhodné kandidáty, kteří budou pozváni k účasti na jednacím řízení a vyzváni k předložení nabídky pro zakázku o zajištění prostředí pro vypracovávání a sestavování statistik (SPACE) („zakázka“).

Údaje jsou strategickou a běžnou položkou Evropské centrální banky (ECB). ECB shromažďuje a spravuje rozsáhlá množství různorodých údajů a statistik na podporu funkcí měnové politiky a dozoru instituce, jakož i dalších úkolů Eurosystému a evropského systému centrálních bank (ESCB).

Současné prostředí ECB pro vypracovávání statistických dat (SDPE) získává pravidelně (např. denně, měsíčně, čtvrtletně nebo ročně) řadu připomínek týkajících se asi 400 hospodářských ukazatelů. Dnes je více než 20 milionů časových řad zpracováváno pomocí systému založeného na proprietárním komerčním produktu na bázi časové řady, což zahrnuje ukládání dat, analýzy a složky podávání zpráv. Pomocí tohoto softwaru provedli statistici a odborníci na data ECB v posledních 25 letech implementaci obchodní logiky pro více než 120 obchodních procesů při použití dostupného skriptovacího jazyka (např. seskupení, frekvenční konverze, ověřování údajů a kontroly kvality). Celkem jsme identifikovali více než 3 miliony řad tohoto upraveného kódu, a tisíce zpráv v různých formátech, jako například PDF, HTML nebo Office Open XML.

Současné prostředí pro vypracovávání statistických dat (SDPE) bude vyřazeno z provozu z důvodu konce životnosti některých z jeho součástí a bude nahrazeno novým prostředím, které umožní ECB plně realizovat svoji obchodní strategii s ohledem na data a zaměření se na data. Očekává se integrace do technologií jako Cloudera Hadoop a Oracle Exadata, které jsou již v provozu.

Projekt SPACE zavede tento nový systém ve 3 hlavních položkách:

1) Budování systému (prosinec 2019 – srpen 2020): Tento nový systém je určen k podporování vypracovávání statistických dat ECB, přičemž se původně měl mimo jiné zaměřit na časové řady. Případně se od nového systému očekává, že bude schopen zvládat více typů údajů ECB. Vypracovávání statistik v ECB se řídí podle obecného statistického obchodního modelu (GSBPM) a SPACE bude přímo podporovat následující fáze: budování, shromažďování (formáty SDMX, CSV nebo Office Open XML), proces (ověřování, čištění, seskupení, modelování dat, …), analýza (analýza dat a grafická vizualizace), šíření dat a správa metadat, budou poskytnuty nástroje správy a automatizace prostřednictvím správy pracovního toku. Vývoj uživatelského rozhraní s cílem spravovat a monitorovat zpracovávání dat na platformě. Rozšíření stávajících knihoven Python/R o časové řady.

2) Migrace (červen 2020 – květen 2022): Přenos více než 120 stávajících procesů podporovaných kódem na míru (přibližně 3 až 5 milionů řad kódů) do nové platformy. SPACE má podporovat: programovací jazyky v časových řadách, Python, R, Spark/Scala, Spark/Python nebo Spark/R. Migrace na novou platformu proběhne ve lhůtě 2 let. Migrace obchodní logiky a zpráv bude muset proběhnout v úzké spolupráci s datovými odborníky obchodní sféry, kteří kód vlastní, a nová implementace bude ve vlastnictví obchodu.

3) Údržba a podpora (červen 2022 – prosinec 2025): Poskytnutí podpůrných služeb na 3. úrovni pro systém (bez podpory pro základní distribuce a složky Cloudera).

Deadline pro projevení zájmu: 3/4

Předpokládaný termín rozeslání zadávací dokumentaci vybraným zájemcům: 31/5

2 responses to “Evropská centrální banka potřebuje podporu při zpracování statistických dat”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe