Brussels connection

the best address for international procurement

Evropská agentura ENISA potřebuje digitální platformu pro zpravodajství o kybernetických hrozbách

·

, , ,

Tendr: Infrastruktura zpravodajství o kybernetických hrozbách – služby návrhu, nasazení a předplatného

Zadavatel: Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA), Maroussi – Řecko

Agentura ENISA má v úmyslu uzavřít smlouvu s poskytovateli služeb pro každou položku, kteří mohou poskytnout služby návrhu a nasazení digitální platformy v oblasti zpravodajství o hrozbách, jakož i předplatné příslušných zdrojů na podnikové úrovni. Zakázka bude rozdělerna na 3 (na sobě nezávislé) části:

Lot1 Infrastruktura CTI – návrh a nasazení. Popis zakázky: ENISA chce navrhnout a vyvinout digitální platformu pro zpravodajství o kybernetických hrozbách (CTI) a databázi hrozeb (infrastrukturu). Konečným produktem této realizace bude IT prostředí, které podpoří sběr, srovnání, analýzu a šíření CTI nashromážděných ze spolehlivého seznamu veřejně dostupných zdrojů. Tato platforma by ve svém konečném stavu po řádném dodání a přijetí měla v širším smyslu shromažďovat informace z několika informačních zdrojů, které jsou otevřené a veřejně dostupné, a odstraněním duplicitních údajů poskytovat jednotný seznam, ve kterém lze informace přeměnit na znalosti, a to buď o souhrnných, nebo hloubkových perspektivách. Tato platforma umožní každodenní analýzu a tvorbu CTI, pokročilou vizualizaci, tvorbu přizpůsobených panelů, a celkově podpoří a významně posílí případy pro obchodní využití agentury ENISA. Budget €350.000 / kontrakt na 4 roky

Lot2 – Návrh objektů CTI. Popis zakázky: ENISA hledá vnější podporu s cílem určit konstrukční požadavky na zobrazování různých objektů CTI během tvorby a šíření. Konkrétně budou během analýzy CTI vytvářeny různé objekty. Tyto objekty zachycují kontext informací CTI podle různých potřeb určených konečným produktem (zpráva). Na základě těchto požadavků zhotovitel navrhne grafické struktury/objekty zaměřené na prezentaci vytvořeného obsahu CTI pro různé zainteresované/přijímající skupiny těchto informací. Tyto předměty budou obsahovat obrazové i textové prvky, které budou použity pro sdělování vytvořeného obsahu CTI. Tyto (grafické) prezentační předměty budou přizpůsobeny různým potřebám skupin ENISA, které vytvářejí CTI, jako je zpráva o typech ohrožení agentury ENISA. Dalšími případy použití jsou: odvětvová CTI, situační povědomí na základě incidentů, souhrnné názory CTI atd. Budget €50.000 / kontrakt na 6 měsíců

Lot3 – Dodání služeb předplatného souvisejících s provozní spoluprací agentury ENISA. Popis zakázky: ENISA hledá vnější podporu s cílem určit konstrukční požadavky na zobrazování různých objektů CTI během tvorby a šíření. Konkrétně budou během analýzy CTI vytvářeny různé objekty. Tyto objekty zachycují kontext informací CTI podle různých potřeb určených konečným produktem (zpráva). Na základě těchto požadavků zhotovitel navrhne grafické struktury/objekty zaměřené na prezentaci vytvořeného obsahu CTI pro různé zainteresované/přijímající skupiny těchto informací. Tyto předměty budou obsahovat obrazové i textové prvky, které budou použity pro sdělování vytvořeného obsahu CTI. Tyto (grafické) prezentační předměty budou přizpůsobeny různým potřebám skupin ENISA, které vytvářejí CTI, jako je zpráva o typech ohrožení agentury ENISA. Dalšími případy použití jsou: odvětvová CTI, situační povědomí na základě incidentů, souhrnné názory CTI atd. Budget €2.800.000 / kontrakt na 4 roky

Deadline 10/11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe