Evropská agentura ENISA potřebuje digitální platformu pro zpravodajství o kybernetických hrozbách

Tendr: Infrastruktura zpravodajství o kybernetických hrozbách – služby návrhu, nasazení a předplatného

Zadavatel: Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA), Maroussi – Řecko

Agentura ENISA má v úmyslu uzavřít smlouvu s poskytovateli služeb pro každou položku, kteří mohou poskytnout služby návrhu a nasazení digitální platformy v oblasti zpravodajství o hrozbách, jakož i předplatné příslušných zdrojů na podnikové úrovni. Zakázka bude rozdělerna na 3 (na sobě nezávislé) části:

Lot1 Infrastruktura CTI – návrh a nasazení. Popis zakázky: ENISA chce navrhnout a vyvinout digitální platformu pro zpravodajství o kybernetických hrozbách (CTI) a databázi hrozeb (infrastrukturu). Konečným produktem této realizace bude IT prostředí, které podpoří sběr, srovnání, analýzu a šíření CTI nashromážděných ze spolehlivého seznamu veřejně dostupných zdrojů. Tato platforma by ve svém konečném stavu po řádném dodání a přijetí měla v širším smyslu shromažďovat informace z několika informačních zdrojů, které jsou otevřené a veřejně dostupné, a odstraněním duplicitních údajů poskytovat jednotný seznam, ve kterém lze informace přeměnit na znalosti, a to buď o souhrnných, nebo hloubkových perspektivách. Tato platforma umožní každodenní analýzu a tvorbu CTI, pokročilou vizualizaci, tvorbu přizpůsobených panelů, a celkově podpoří a významně posílí případy pro obchodní využití agentury ENISA. Budget €350.000 / kontrakt na 4 roky

Lot2 – Návrh objektů CTI. Popis zakázky: ENISA hledá vnější podporu s cílem určit konstrukční požadavky na zobrazování různých objektů CTI během tvorby a šíření. Konkrétně budou během analýzy CTI vytvářeny různé objekty. Tyto objekty zachycují kontext informací CTI podle různých potřeb určených konečným produktem (zpráva). Na základě těchto požadavků zhotovitel navrhne grafické struktury/objekty zaměřené na prezentaci vytvořeného obsahu CTI pro různé zainteresované/přijímající skupiny těchto informací. Tyto předměty budou obsahovat obrazové i textové prvky, které budou použity pro sdělování vytvořeného obsahu CTI. Tyto (grafické) prezentační předměty budou přizpůsobeny různým potřebám skupin ENISA, které vytvářejí CTI, jako je zpráva o typech ohrožení agentury ENISA. Dalšími případy použití jsou: odvětvová CTI, situační povědomí na základě incidentů, souhrnné názory CTI atd. Budget €50.000 / kontrakt na 6 měsíců

Lot3 – Dodání služeb předplatného souvisejících s provozní spoluprací agentury ENISA. Popis zakázky: ENISA hledá vnější podporu s cílem určit konstrukční požadavky na zobrazování různých objektů CTI během tvorby a šíření. Konkrétně budou během analýzy CTI vytvářeny různé objekty. Tyto objekty zachycují kontext informací CTI podle různých potřeb určených konečným produktem (zpráva). Na základě těchto požadavků zhotovitel navrhne grafické struktury/objekty zaměřené na prezentaci vytvořeného obsahu CTI pro různé zainteresované/přijímající skupiny těchto informací. Tyto předměty budou obsahovat obrazové i textové prvky, které budou použity pro sdělování vytvořeného obsahu CTI. Tyto (grafické) prezentační předměty budou přizpůsobeny různým potřebám skupin ENISA, které vytvářejí CTI, jako je zpráva o typech ohrožení agentury ENISA. Dalšími případy použití jsou: odvětvová CTI, situační povědomí na základě incidentů, souhrnné názory CTI atd. Budget €2.800.000 / kontrakt na 4 roky

Deadline 10/11

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.