Brussels connection

the best address for international procurement

Evropská agentura BEREC hledá dodavatele nástroje pro měření neutrality sítě

Zakázka: Zajištění nástroje měření pro neutralitu sítě

Zadavatel: BEREC (Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací), Riga, Lotyšsko

Budget €240.000 (pro celou dobu trvání kontraktu)

Doba trvání zakázky: 12 až 48 měsíců

Popis zakázky: Prvním cílem zakázky je vývoj, realizace, zkouška a ověření nástroje měření pro neutralitu sítě v průběhu 12 měsíců. Druhým cílem zakázky je poskytování služeb podpory agentuře BEREC a národním regulačním orgánům (NRA) v průběhu následujících 36 měsíců. Nástroj by měl zavést otevřený zdrojový software pro sledování aspektů kvality služeb (QoS) v případě služby přístupu k internetu (IAS), jako je rychlost a prodlení, rovněž aspekty řízení internetového provozu, např. blokování a regulace internetových aplikací, blokování bran atd. Poskytované služby budou také zahrnovat referenční provedení nástroje a portálu BEREC pro účely zveřejnění výsledků měření týkajících se nástroje. „Referenčním“ se pro NRA rozumí prototyp pracovního řešení, poskytovaný veřejným zadavatelem jednotlivým NRA, které umožňuje vybrat a aplikovat řešení, buď v plném rozsahu nebo přijetím určitých modulů/funkcí.

Deadline 11/5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe