Evropská agentura BEREC hledá dodavatele nástroje pro měření neutrality sítě

Zakázka: Zajištění nástroje měření pro neutralitu sítě

Zadavatel: BEREC (Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací), Riga, Lotyšsko

Budget €240.000 (pro celou dobu trvání kontraktu)

Doba trvání zakázky: 12 až 48 měsíců

Popis zakázky: Prvním cílem zakázky je vývoj, realizace, zkouška a ověření nástroje měření pro neutralitu sítě v průběhu 12 měsíců. Druhým cílem zakázky je poskytování služeb podpory agentuře BEREC a národním regulačním orgánům (NRA) v průběhu následujících 36 měsíců. Nástroj by měl zavést otevřený zdrojový software pro sledování aspektů kvality služeb (QoS) v případě služby přístupu k internetu (IAS), jako je rychlost a prodlení, rovněž aspekty řízení internetového provozu, např. blokování a regulace internetových aplikací, blokování bran atd. Poskytované služby budou také zahrnovat referenční provedení nástroje a portálu BEREC pro účely zveřejnění výsledků měření týkajících se nástroje. „Referenčním“ se pro NRA rozumí prototyp pracovního řešení, poskytovaný veřejným zadavatelem jednotlivým NRA, které umožňuje vybrat a aplikovat řešení, buď v plném rozsahu nebo přijetím určitých modulů/funkcí.

Deadline 11/5

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.