EU instituce potřebují pomoc s výběrem zaměstnanců

Poskytnutí pomoci s výběrovými řízeními na zaměstnanecké pozice

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Parma

Rámcová smlouva na 4 roky / budget €9.919.660

Stručný popis: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) je vedoucí institucí EU pro tuto výzvu k podávání nabídek. Následující instituce EU a společné podniky se k této výzvě připojují. BEREC, CdT, Cedefop, EASA, ECDC, EFSA, EMA, EMSA, ENISA, ESMA, eu-LISA, Europol, Eurofound, F4E, FRA, Frontex, společný podnik IIL2, GSA, EU-OSHA, společný podnik SESAR. Obecnými cíli smlouvy vzešlé z tohoto zadávacího řízení jsou:

— poskytovat pomoc a/nebo odborné vedení institucím EU v souvislosti s výběrovými řízeními týkajícími se různých typů pracovních profilů a úrovní (např. vrcholných manažerů, středních manažerů, vedoucích týmů, úředníků, asistentů),

— poskytovat pomoc a/nebo odborné vedení při pořádání hodnotících center,

— poskytovat pomoc a/nebo odborné vedení při psychometrickém testování (osobnosti, schopností a znalostí),

— poradenství v režimu „ad hoc“.

Deadline 15/1

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.