Brussels connection

the best address for international procurement

EU instituce potřebují pomoc s výběrem zaměstnanců

Poskytnutí pomoci s výběrovými řízeními na zaměstnanecké pozice

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Parma

Rámcová smlouva na 4 roky / budget €9.919.660

Stručný popis: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) je vedoucí institucí EU pro tuto výzvu k podávání nabídek. Následující instituce EU a společné podniky se k této výzvě připojují. BEREC, CdT, Cedefop, EASA, ECDC, EFSA, EMA, EMSA, ENISA, ESMA, eu-LISA, Europol, Eurofound, F4E, FRA, Frontex, společný podnik IIL2, GSA, EU-OSHA, společný podnik SESAR. Obecnými cíli smlouvy vzešlé z tohoto zadávacího řízení jsou:

— poskytovat pomoc a/nebo odborné vedení institucím EU v souvislosti s výběrovými řízeními týkajícími se různých typů pracovních profilů a úrovní (např. vrcholných manažerů, středních manažerů, vedoucích týmů, úředníků, asistentů),

— poskytovat pomoc a/nebo odborné vedení při pořádání hodnotících center,

— poskytovat pomoc a/nebo odborné vedení při psychometrickém testování (osobnosti, schopností a znalostí),

— poradenství v režimu „ad hoc“.

Deadline 15/1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe