Dvanáct EU agentur vypsalo tendr na podporu při strategické komunikaci

Tendr: Poskytnutí strategických komunikačních služeb

Zadavatel: Evropská agentura pro životní prostředí, Copenhagen (jménem dalších 11 evropských agentur: EIOPA, ESMA, BEREC, ECDC, ECHA, ENISA, OSHA, ACER, eu-LISA, FCH, SBR,)

Kontrakt na 48 měsíců / celkový budget: €3.110.000

Stručný popis: Seznam úkolů zahrnuje hlavní oblasti požadovaných služeb, ale není vyčerpávající. Od poskytovatele služeb se očekává poskytnutí podpory při:

— plánování: na základě cílů formulovaných ve strategii, ročních plánů řízení, komunikačního rámce, jakož i cílů vyplývajících z průběžné politické agendy analyzovat a poskytovat poradenství v oblasti plánování komunikačních činností veřejných zadavatelů, včetně výběru a prioritizace komunikačních příležitostí; usnadnění plánování workshopů a školení v oblasti přístupů pro plánování komunikace;

— komunikace a sdělení: na základě činností a výsledků plánovaných, připravovaných nebo již dostupných, analyzovat a poskytovat poradenství v oblasti komunikace, vypracování sdělení a používání tohoto obsahu;

— zapojení zúčastněných stran: poradenství týkající se činností zapojených zúčastněných stran; identifikovat a připravovat profily různých stávajících a potenciálních zúčastněných stran a cílové veřejnosti; poradenství zaměřené na to, jak nejlépe uspokojit jejich informační potřeby a preference;

— produkty a činnosti: zhodnotit a poskytovat poradenství v oblasti vývoje a využívání obsahu pro stávající a potenciální komunikační kanály, produkty a činnosti se zaměřením na nové a nově vznikající nástroje;

— předběžné testování: určit nejúčinnější nástroje/metody, které by veřejní zadavatelé mohli použít pro předběžné testování komunikačních produktů a činností, a provést takové předběžné testování na vzorcích příslušného publika;

— hodnocení: určit účinné nástroje pro hodnocení dopadu a úspěšnosti komunikačních činností po realizaci projektu nebo kampaně a provádění tohoto hodnocení;

— analýza: poskytnout případnou analýzu a hodnocení oblasti komunikace pokrývající širokou škálu témat z teorie komunikace, včetně přístupů, behaviorálních prvků, politiky a provádění;

— řízení sítě: analyzovat, jak mohou veřejní zadavatelé zlepšit svůj komunikační dopad prostřednictvím svých stávajících sítí a jak by mohli být propojeni s novými sítěmi, a poskytnout pomoc s těmito sítěmi například prostřednictvím seminářů a workshopů, nástrojů pro sdílení informací, participačních činností atd.;

— interní komunikace: analyzovat interní komunikační postupy, nástroje a organizační nastavení a poskytovat poradenství ohledně možných zlepšení. Rovněž pomoc veřejným zadavatelům s rozvojem a realizací strategického přístupu k interní komunikaci.