Dokumentace k tendru v národním jazyce. Do šesti dnů.

Zajímavé. Jednotlivá generální ředitelství (DG – něco jako ministerstva) Evropské komise mají interní dohodu s DG pro překlady, že jim v případě naléhavé potřeby přeloží zadavací dokumentaci k tendru do šesti dnů. Stávalo se totiž, že když firma požádala o dokumentaci v – dejme tomu – řečtině, muselo příslušné DG posunout deadline. Protože taková dokumentace může mít třeba až 200 stran.  A protože každý v EU má nárok na dokumentaci ve svém vlastním národním jazyce. Jenže EK si usnadňuje práci (a šetří), takže dokumentace bývá zpravidla připravována pouze v angličtině, maximálně ve francoužštině nebo němčině.