Brussels connection

the best address for international procurement

Digitalizace archivu pro agenturu ESM z Lucemburku

·

, , ,

Tendr: Poskytnutí služeb archivace pro Evropský mechanismus stability

Zadavatel : Evropský mechanismus stability, Luxembourg

Kontrakt na 4 roky

Stručný popis: Evropský mechanismus stability (ESM) hodlá uzavřít smlouvu s jediným poskytovatelem služeb na provedení digitalizace fyzických dokumentů ESM podléhajících archivaci; udržování fyzického archivu ESM; poskytnutí uživatelsky vstřícného elektronického archivačního systému na bázi softwaru As-A-Service (SaaS) pro ukládání digitálních kopií fyzických dokumentů ESM, jakož i archivovaných elektronických dokumentů ESM, které by mohly být přístupné až 220 zaměstnancům ESM.

EOI deadline 28/7

Rozeslání výzvy + dokumentace 11/8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe