Digitalizace archivu pro agenturu ESM z Lucemburku

Tendr: Poskytnutí služeb archivace pro Evropský mechanismus stability

Zadavatel : Evropský mechanismus stability, Luxembourg

Kontrakt na 4 roky

Stručný popis: Evropský mechanismus stability (ESM) hodlá uzavřít smlouvu s jediným poskytovatelem služeb na provedení digitalizace fyzických dokumentů ESM podléhajících archivaci; udržování fyzického archivu ESM; poskytnutí uživatelsky vstřícného elektronického archivačního systému na bázi softwaru As-A-Service (SaaS) pro ukládání digitálních kopií fyzických dokumentů ESM, jakož i archivovaných elektronických dokumentů ESM, které by mohly být přístupné až 220 zaměstnancům ESM.

EOI deadline 28/7

Rozeslání výzvy + dokumentace 11/8

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.