Co pro letošek chystá ECHO

Generální ředitelství Evropské komise pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO) zveřejnilo seznam plánovaných velkých veřejných zakázek pro rok 2012:

* založení evropského střediska reakce na mimořádné události – zajištění, instalace a údržba specializovaných zařízení pro krizové místnosti; červen 2012; 1 000 000 €

* cvičení v oblasti modulů civilní ochrany, týmy technické asistence a podpory a týmy civilní ochrany Evropské unie; květen 2012; 2 200 000 €

* zajištění dopravy a souvisejících logistických služeb v rámci operací civilní ochrany a humanitární pomoci; květen 2012; 15 000 000 €; s možností prodloužení;

* příručka reakce na mimořádné situace pro týmy první reakce v případě chemických, biologických, radiologických a jaderných (CBRN) mimořádných událostí v Evropské unii; květen 2012; 150 000 €

* rámcová smlouva na hodnocení činností humanitární a civilní ochrany; červen 2012; 1 900 000 €; s možností prodloužení