Brussels connection

the best address for international procurement

Co pro letošek chystá ECHO

Generální ředitelství Evropské komise pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO) zveřejnilo seznam plánovaných velkých veřejných zakázek pro rok 2012:

* založení evropského střediska reakce na mimořádné události – zajištění, instalace a údržba specializovaných zařízení pro krizové místnosti; červen 2012; 1 000 000 €

* cvičení v oblasti modulů civilní ochrany, týmy technické asistence a podpory a týmy civilní ochrany Evropské unie; květen 2012; 2 200 000 €

* zajištění dopravy a souvisejících logistických služeb v rámci operací civilní ochrany a humanitární pomoci; květen 2012; 15 000 000 €; s možností prodloužení;

* příručka reakce na mimořádné situace pro týmy první reakce v případě chemických, biologických, radiologických a jaderných (CBRN) mimořádných událostí v Evropské unii; květen 2012; 150 000 €

* rámcová smlouva na hodnocení činností humanitární a civilní ochrany; červen 2012; 1 900 000 €; s možností prodloužení

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe